Är det olagligt att spåra någon annan genom att sätta en gps-tracker på dennes bil?

FRÅGA
Hittat en gps tracker under min bil.. Då min familj lever under hot undrar jag om det är lagligt att sätta en gps tracker på någon annans bil? Letat som en galning men hittar inget svar..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsliga utgångspunkter

Den brottsrubricering som närmast blir att diskutera blir ofredande enligt BrB 4:7 §. I förevarande fall är frågan om det kan anses utgöra en störande kontakt eller ytterst ett hänsynslöst beteende. Av förarbetena framgår att det, för att en gärning skall anses utgöra ofredande genom hänsynslöst beteende, krävs att den enligt vanliga värderingar utgör en kännbar fridskränkning.

Till ofredande kan räknas extrema fall av s.k. "stalking". I ditt fall verkar det dock som att någon spårat bilen och du har varit helt ovetande. Med tanke på att du först senare har märkt att du blivit spårad är jag mycket skeptisk till att det ska röra sig om ett brott.

För att konkretisera kan man titta på praxis varpå det saknas ett generellt förbud mot att filma en enskild person utan dennes samtycke, dock kan sådan handling utgöra ofredande endast om den filmade verkligen blir störd, se NJA 2008. 946. Den utsatte måste vidare uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum. Två personer som i smyg, ovetandes blev inspelade när de hade samlag utgjorde inget ofredande, se NJA 2008.

Hur ska handlingen kategoriseras och kan "stalking" vara brottsligt?

Det ska även påpekas att teknologin med att spåra individer på olika sätt är vanligt förekommande och kan exempelvis utnyttjas genom appen "Hitta Iphone" med mera. I detta fall är skillnaden emellertid att någon aktivt placerat en GPS-tracker på din bil, men enligt min bedömning är det svårt att se att det ska röra sig om ett brottsligt förfarande som kan föranleda straffansvar. Inte nog med det sistnämnda blir det även väldigt svårt att identifiera personen som kan ha gjort det, samt dennes eventuella motiv. Men känner du dig osäker eller rädd är mitt bästa tips att göra en polisanmälan angående detta, du nämner att din familj lever under hot - det är därav alltid bäst att ta det säkra före det osäkra. Du kan i en första kontakt med polismyndigheten påpeka att du känner dig stalkad och känner fruktan, enligt polismyndighetens hemsida framgår att olaga förföljelse i dagligt tal är synonymt med s.k stalking, som i sin tur är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag. Med stalkning menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96515)