FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/03/2021

Är det olagligt att skriva annans uppgifter på sidor? Hur kan man ta bort det?

Är det lagligt eller olagligt att skriva en annans uppgifter på en sida, för att man och vill ta bort uppgifter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att använda/skriva någon annans uppgifter på en hemsida och ifall man kan ta bort de uppgifterna. Eftersom jag inte riktigt vet i vilken situation som du menar kommer mitt svar till dig vara allsidigt och förhoppningsvis får du svaret på din fråga.

Är det olagligt?

Först och främst kan det sägas att ifall någon annan använder annans uppgifter och på detta sätt utger sig för att vara en annan person kan man dömas för olovlig identitetsanvändning om man skapar skada eller olägenheter för personen vars uppgifter används (4 kap. 6 b § Brottsbalken). Den skada som måste uppkomma är antingen en ekonomisk skada eller att personen som drabbas känner obehag eller fått någon nackdel på grund av användandet. På så vis är en användning av annans uppgift på detta sätt olagligt.

Något annat som är olagligt är bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Det handlar då om att någon använder någon annans uppgifter för att vilseleda någon annan till att begå en viss handling eller att underlåta att göra något. Resultatet av detta måste också vara en skada för brottsoffret och en vinning för personen som använder uppgifterna. Exempelvis kan det vara en situation där någon skriver ut någon annans uppgifter på en hemsida för att skapa ett förtroende och vilseleda köparna till att begå affärer som de annars inte hade gjort.

Slutligen kan det också vara olagligt att skriva andras uppgifter på en sida då det kan vara förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Förtal blir aktuellt om dessa uppgifter om personen sprider negativt värderad information om den riktiga personen bakom uppgifterna. Det handlar om att förtal alltid blir aktuellt om en person utpekas brottslig, klandervärd eller att man får personen att framstå på ett sätt som skapar förakt mot personen. Så om man skulle använda uppgifter om en annan person för att skapa ett förakt mot denna person kan det bli förtal.

Slutsats

Det finns alltså flera sätt som det kan anses olagligt att använda andras uppgifter på en sida. Beroende på just din situation kan det givetvis bli lite annorlunda, men jag hoppas att du åtminstone kan få viss vägledning utifrån ovanstående brottsliga gärningar.

Kan man ta bort uppgifterna?

För att få bort uppgifterna kan du antingen vända dig till de som har hand om sidan för att se vilka möjligheter det finns för att få bort uppgifterna. Ifall det är så att personen som har lagt upp uppgifterna har begått något brott rekommenderar jag även att en polisanmälan skall genomföras. Då kan man se vad polisen kan göra, och även ha bevis kvar för en eventuell rättegång.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga! Är det så att jag på något sätt har missförstått dig så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo