Är det olagligt att skicka kränkande SMS?

FRÅGA
Min killes ex, men som han juridiskt fortfarande är gift med, skickar grova kränkningar av både honom och mig via sms. Det har pågått med jämna mellanrum i drygt två år. Det är väldigt tydligt att avsikten är att kontrollera, kränka och manipulera. Han börjar på allvar ta stryk av detta. Är det lantligt att utsätta någon för det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vilka handlingar som är straffbara finns i Brottsbalken, den hittar du här.

Om din killes ex. kränker din kille genom att skicka sms till honom som exempelvis innehåller skällsord eller öknamn i syfte att såra din killes självkänsla skulle hon kunna göra sig skyldig till brottet förolämpning i Brottsbalkens 5 kap. 3§. Straffet för förolämpning är normalt böter, men om brottet anses grovt kan även fängelse i upp till 6 månader bli aktuellt. Detta framgår av Brottsbalkens 5 kap. 3§ 2 stycket.

Om din killes ex. skickar sms till honom som innehåller nedsättande uppgifter om dig i syfte att få din kille att exempelvis tappa respekten för dig skulle hon istället kunna göra sig skyldig till brottet förtal i Brottsbalkens 5 kap. 1§. Straffet för förtal är böter.

Skillnaden mellan brotten förolämpning och förtal är alltså att vid förolämpning så riktar sig det kränkande uttalandet till den berörda personen själv, medan det kränkande uttalandet vid förtal är riktat mot någon annan.

Eftersom du skriver att de sms som din killes ex. skickar innehåller grova kränkningar och det pågått i drygt 2 år skulle hon möjligen även kunna göra sig skyldig till brottet ofredande i Brottsbalkens 4 kap. 7§. Eftersom ofredande anses vara ett något grövre brott än förolämpning och förtal krävs normalt värre omständigheter för att ofredande ska bli aktuellt. Telefonförföljelse dagtid eller upprepade telefonpåringningar nattetid är exempel på handlingar som tidigare ansetts utgöra ofredande. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst 1 år.

Mitt råd till dig och din kille är alltså att ni vänder er till polisen.

Hoppas att detta var svar på din fråga och lycka till! Om du eller din kille har fler frågor är ni välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1108)
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott
2021-01-16 Är det brottsligt att berätta om en tidigare relation
2021-01-16 Ekonomiskt förtal

Alla besvarade frågor (88253)