Är det olagligt att skämta om våldtäkt?

FRÅGA
Hej! Är det tillåtet att skämta om våldtäkter inför andra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan är om det kan anses vara olagligt att skämta om våldtäkter inför andra. Till att börja med kan sägas att varje enskild person har rätt till yttrandefrihet (2 kap. 1 § Regeringsformen). Yttrandefriheten är däremot inte en absolut rättighet, utan kan begränsas genom stöd i lag. Ett sådant lagstöd kan återfinnas i Brottsbalken.

Det kan vara olagligt att "skämta" om våldtäkt beroende på hur detta görs. Exempelvis kan både förtal och förolämpning göras gällande beroende på till vem skämtet riktar sig och hur det framförs.

- Förtal – B far med osanning och påstår att A har utfört en våldtäkt mot C (5 kap. 1 § Brottsbalken).

- Förolämpning – B riktar beskyllningar, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot A som varit ägnade att kränka A:s självkänsla eller värdighet. Ex. B beskyller A för att ha våldtagit C och kallar A för våldtäktsman (5 kap. 3 § Brottsbalken).
Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en skillnad mellan förtal och förolämpning. För att en handling ska klassificeras som förtal krävs det att uttalandena har nått tredje man. Förolämpning kräver däremot inte att "meddelandet" har nått tredje man.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1182)
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS

Alla besvarade frågor (91198)