Är det olagligt att sälja verktyg som används för snatteri?

2021-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det lagligt eller olagligt att sälja verktyg som används för snatteri? Exempelvis en specialbyggd väska som stoppar larm från att gå av.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Man kan dömas för medhjälp till brott genom att sälja hjälpmedel till brottslingar

I Sverige kan man bli dömd till straff om man själv begår en brottslig handling. Man kan även bli dömd för att medverka till ett brott, trots att man själv inte utfört den faktiska gärningen. En förutsättning för att du ska dömas för medverkan till brott är att du på något sätt främjat den brottsliga gärningen (23 kap. 4 § första stycket BrB). I första hand prövar man anstiftan till brott (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Om du förmår någon att begå brott genom att psykiska påverka eller orsaka gärningsmannens handlande, döms du för anstiftan till ifrågavarande brott. Att sälja en väska som används i brottsliga sammanhang är nog inte ett tillräckligt aktiv roll för att bli dömd till anstiftan till brott.

Du kan även dömas för medhjälp till brott genom att fysiskt främja (exempelvis skaffa hjälpmedel, hålla vakt, hjälpa till) eller psykiskt främja (uppmuntra) gärningsmannen (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Det innebär att en person som säljer en vara som används för ett brott kan bli dömd för medhjälp till det brottet. Kraven för medverkan till brott är även relativt lågt ställda i svensk rätt.

Det krävs att personen har uppsåt till att hjälpmedlet ska användas i brott

Ännu en förutsättning för att bli dömd för medhjälp till brott är att personen i fråga måste ha uppsåt. Uppsåtet ska täcka både främjandet och även medverkansobjektet (väskan i detta fall). Det innebär dels att personen som säljer väskan måste vara medveten om att varan ska användas till det aktuella brottet, dels att personen måste vara medveten om väskans speciella funktion och inte missta denna för en vanlig väska. Det bör vara fråga om uppsåt i det aktuella fallet eftersom varan till sin funktion verkar vara till för att utföra brottsliga handlingar genom att möjliggöra och underlätta snatteri.

Sammanfattningsvis är det olagligt att sälja verktyg som man vet kommer att användas för brott. Väskan du beskriver, som till sin funktion är till för att utföra brottsliga gärningar, är ett sådant verktyg som kan användas i stöld. Personen som säljer väskan bör även ha uppsåt om sitt främjande och medverkansobjektet. En person som säljer en sådan väskan kan därmed bli dömd för medhjälp till snatteri.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2676)
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd

Alla besvarade frågor (96379)