Är det olagligt att säga ordet "neger" om man inte säger det till någon annan?

Är det olagligt att säga ordet "neger" om man inte säger det till nån annan utan man bara säger det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i brottsbalken (BrB).

Inledningsvis är att konstatera att brott som regel kräver uppsåt. Det betyder att en potentiell gärningsman måste ha begått det aktuella brottet medvetet med insikt om vad den gör och vad detta får för konsekvenser för att kunna straffas. (1 kap. 2 § BrB).

Säger du det så att ingen hör och utan uppsåt till brott är det kort sagt inte olagligt. Jag tänker ändå kort redogöra för två eventuella brott som är aktuella när man säger ordet, och varför de inte blir aktuella när man säger det så att ingen hör.

Eventuella brott

Att säga ordet kan resultera i att du begår brottet hets mot folkgrupp eller förolämpning.

En som genom ett uttalande eller annat meddelande som sprids uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp som anspelar sig bland annat på hudfärg, som i det här fallet, ska dömas för hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § BrB).

Användningen av ordet kan ses som ett uttryck för missaktning mot en grupp av personer och då resultera i brottet hets mot folkgrupp. Det krävs dock för hets mot folkgrupp att meddelandet sprids, innebärande att mer än ett fåtal personer ska ha tagit del av missaktningen och alltså blir bestämmelsen inte aktuell om ingen hör.

Den som uttrycker sig nedsättande gentemot annan ska dömas för förolämpning om det är ägnat att kränka dennes självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § BrB)

Användning av ordet skulle kunna anses som att uttrycka sig nedsättande och därmed resultera i förolämpning enligt denna paragraf. Här krävs det att den som säger ordet har för avsikt att kränka någon annans självkänsla eller värdighet, finns inte det uppsåtet är bestämmelsen alltså inte tillämpbar.

Sammanfattningsvis

Säger du det så att ingen hör och utan uppsåt till brott är det inte olagligt. I andra fall kan brotten förolämpning och hets mot folkgrupp vara aktuella.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Olof FunkeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”