Är det olagligt att öppna någon annans post?

Ett brev till mig har hamnat i fel brevlåda men öppnats ändå trots att hen visste vems det var. Är det lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utredning

Jag tolkar det som att du undrar ifall det är olagligt att öppna någon annans brev som har hamnat i fel brevlåda.

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Brottsbalkens (BrB) regleringar.

Är det olagligt att öppna någon annans brev?

Att öppna någon annans brev kan vara brottsligt och en olaglig handling om vissa förutsättningar är uppfyllda (4 kap. 8 § BrB). Lagen säger att den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande som ett postföretag förmedlar som postförsändelse, döms för brytande av posthemlighet till böter eller fängelse i högst 2 år.

Straffbarheten förutsätter att

  1. Det är fråga om ett meddelande,
  2. Att meddelandet förmedlas av ett postföretag (ex. Postnord),
  3. Att det är under befordran som postförsändelse,
  4. Och att någon olovligen bereder sig tillgång till meddelandet.

Att det är under befordran, innebär att brevet inte hamnat i mottagarens brevlåda än. När det har hamnat i adressatens bostad eller brevlåda är det inte längre straffbart som brytande av posthemlighet utan kan istället utgöra intrång i försvar (4 kap. 9 § BrB). Men i ditt fall tolkar jag det som att det är under befordran eftersom brevet hade hamnat i fel brevlåda när den obehöriga personen läste det.

För att det ska anses som att någon har berett sig tillgång till meddelandet, krävs det inte att personen faktiskt tagit del av innehållet utan det kan räcka med att personen har öppnat brevet.

Det krävs att beredandet ska ha varit olovligt, det vill säga att man inte fått samtycke från den rätta mottagaren till brevet.

Det krävs även uppsåt för att handlingen ska vara straffbar (1 kap. 2 § BrB) och detta innebär att situationer där någon av misstag fått tillgång till ett meddelande inte räknas, utan personen som öppnat brevet ska ha varit medveten om att det inte var avsett till denne. Det kan dock även vara straffbart om man fortsätter läsa när man upptäckt misstaget.

Sammanfattning och råd

Personen som har läst ditt brev kan ha gjort sig skyldig till brottet brytande av posthemlighet (4 kap. 8 § BrB), om förutsättningarna jag har nämnt ovan är uppfyllda.

Den första förutsättningen är att det ska vara fråga om ett meddelande och det finns för lite information i din fråga för att jag ska kunna avgöra om det rör sig om ett meddelande eller ej. Brevet ska utöver detta ha förmedlats av ett postföretag och inte en privatperson.

Tredje förutsättningen är att brevet ska ha lästs innan du har fått det i din besittning, vilket jag tolkar är uppfyllt då du nämner att brevet hamnat i fel brevlåda.

Att personen olovligen berett sig tillgång till meddelandet uppfattar jag också som uppfyllt, då du nämner att personen visste vems brevet var men öppnade det ändå och jag tolkar det även som att du inte har gett samtycke till öppnandet.

Vad du kan göra då du misstänker att den här personen som har läst ditt brev har begått ett brott, är att anmäla det till polisen genom att antingen ringa 114 14 eller gå till din lokala polisstation. Dock bör jag nämna att det förmodligen kommer krävas bevis för att förutsättningarna ovan är uppfyllda, för att kunna fälla någon för brott. Trots detta skadar det inte att göra en anmälan om du anser att du blivit utsatt för en brottslig handling.

Hoppas det här gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”