Är det olagligt att öppna en annan persons brev?

Hej

Min granne fick min post i sin brevlåda. Han öppnade posten innan han gav det till mig. Det visade sig vara en faktura gällande ett läkarbesök för min son. Där står hans person nr och allt. Det konstiga är att när han öppnat brevet så kom han upp till mig och visade en bild på fakturan, jag fick alltså aldrig tillbaka pappersfakturan. Han påstår också att han betalat fakturan. Jag ogillar att han har sett min sons person nr och att han har fakturan på kort.

Är detta olagligt? Vad ska jag göra i detta fall. Han har ju medvetet öppnat posten och betalat räkningen och sedan tagit kort, jag fattar ingenting.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Det låter verkligen som en udda situation du hamlat i så jag ska försöka reda ut det lite för dig! För att kunna besvara din fråga så är det huvudsakligen brottsbalken (BrB) som vi får kika i. Jag kommer dela upp din fråga i två delar. I den första delen kommer jag förklara vad, av det du berättar, som är olagligt eller inte olagligt. Därefter kommer jag gå igenom vad du kan göra!


Att öppna och läsa någon annans post kan vara brottsligt

Att medvetet och olovligt öppna någon annans post är brottsligt och därmed även en olaglig handling, (BrB 4 kap 8 §). Den som gör detta gör sig skyldig till brytande av posthemlighet och straffet är böter eller fängelse i högst två år. Det spelar ingen roll var brevet har skickats från för att det ska vara brottsligt att öppna brevet. Det innebär alltså att så fort din granne öppnade den post som var adresserad till dig utan ditt godkännande så har han begått ett brott. Det räcker normalt att man öppnar posten (utan att ha läst den) för att kunna straffas.

För att straffas krävs dock även att postförsändelsen:

1. innehåller ett meddelande av något slag,

2. att brevet utfärdats av ett postbefordringsföretag (t.ex. Postnord),

3. att det öppnats under befordran samt

4. att öppnandet sker olovligen

Med "under befordran" menas att brevet inte hamlat i er brevlåda utan att grannen fick brevet genom sin egen brevlåda. Om grannen istället hade olovligt öppnat posten efter den hamnat i DIN brevlåda skulle det snarare röra sig om intrång i förvar, (BrB 4 kap 9 § BrB). Påföljden är även i det här fallet böter eller fängelse i högst två år.

Slutligen bör tilläggas att, eftersom uppsåt krävs för att straffas, omfattas inte situationer där någon av misstag öppnat post och fått tillgång till ett meddelande. Däremot torde det vara straffbart att fortsätta läsa sedan misstaget upptäckts. Från vad du berättar så tolkar jag det som att grannen visste om att det var ett brev till dig eller någon i erat hushåll när han öppnade det. Jag tror därför att din granne eventuellt begått brottet brytande av posthemlighet.


Att inte ge dig fakturan i pappersform kan vara brottsligt

Att din granne inte har gett dig fakturan i pappersform kan även det vara brottsligt. Det skulle kunna röra sig om olovligt förfogande (BrB 10 kap 4 §) eller egenmäktigt förfarande (BrB 8 kap 8 §). Detta eftersom din granne har hanterat posten utan lov. Vilken av brotten det kan vara beror lite på din grannes uppsåt.


Personnummer och betalning av faktura

Att din granne däremot har sett din sons personnummer och har tagit bild av fakturan utgör däremot inte ett brott, från vad jag förstår det. Enligt GDPR är det lagligt att behandla andras personuppgifter för endast privat användning, alltså får man inte ge ut uppgifterna till någon annan. Så länge din granne därmed inte ger ut din sons personnummer är det alltså inte brottsligt.

Att han dessutom frivilligt har betalat fakturan är inte heller brottsligt från vad jag förstår det. Eventuellt skulle han kunna kräva dig på beloppet eftersom den var adresserad till dig.


Vad kan du göra?

Eftersom du misstänker att din granne har begått ett brott så kan du anmäla det hos polisen. Jag skulle rekommendera dig att antingen kan du ringa 114 14 eller gå till en polisstation (här har du lite mer information). Ta med dig de bevis du har, om du har några! Exempelvis om du har bilden han tagit på fakturan eller information om att han betalat den och inte du. Du behöver inte själv berätta för polisen vilka brott det skulle kunna röra sig om.


Sammanfattningsvis så kan din granne ha begått en olaglig handling och därmed ett brott när han öppnade din post och du kan därför anmäla det till polisen. Förstår att du är förvirrad av det inträffade men hoppas att du känner att du fått lite klarhet över situationen efter mitt svar. Annars får du gärna ställa ytterligare en fråga!

Allt gott

Karin EkströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo