​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?

FRÅGA
HejOm det finns en konflikt diskussion mellan två privatpersoner,är det lagligt ena säga till andra den du gjorde är brottsligt ! ?ExempelDet finns inte utrymme för diskussion då det du gjort är brottsligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är olagligt att i en diskussion mellan två parter meddela den andra parten att den har agerat olagligt. Jag utgår från att det endast sägs i en diskussion och att inget annat agerande kan leda till att brott har begåtts.

Endast säga. Vi börjar med att utgå från att du endast påpekar till en annan person att den har genomfört en brottsligt. Att i en diskussion mellan fyra ögon påpeka något om den andra personen kan vara brottsligt. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen normalt leder till att kränka den andres självkänsla för förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Det avser alltså att kränka den andres självkänsla. För dig har jag svårt att se att detta lagrum blir aktuellt. Att endast påpeka att någon annan har genomfört en brottslig handling bör normalt inte kränka den andres självkänsla.

Om du hotar att anmäla personen. Om vi istället antar att du inte bara påpekar till den andra personen att det hen gjort är olagligt utan också hotar om att du ska anmäla detta till polisen tex blir läget annorlunda. Att hota någon annan med brottslig gärningen kan under vissa förutsättningar bedömas som olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Att endast säga till en person som genomfört ett brott att du kommer anmäla det är inte att hota annan med brottslig gärning. Det är fullt lagligt att anmäla annan för brott.

Vad betyder det här för dig. Det är såklart svårt för mig att göra en fullständig bedömning i. och med att jag inte känner till samtliga omständigheter. Utifrån det du har skrivit så tolkar jag det som att du endast kommer att berätta för den part som det rör sig om att denne har gjort något olagligt. Min bedömning är lagligt att säga till den andra att hen har gjort något brottsligt.

Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Vänligen,

Adam Stannervik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93181)