Är det olagligt att låsa in sina barn?

Är det olagligt som förälder att låsa in sina barn på rummet eller i något annat liknande utrymme? Och med att låsa in menar jag att t.ex låsa igen dörren med en nyckel eller på något annat sätt se till så att barnet inte kommer ut från utrymmet, under en längre stund än en väldigt kort stund (sekunder). Jag undrar också hur Socialtjänsten ser på denna typ av handlingar och om de har skyldighet att anmäla om de får kännedom om att ett barn har blivit inlåst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Olaga frihetsberövande
Att låsa in ett barn i ett utrymme genom att låsa dörren med nyckel på ett sätt som förhindrar att barnet inte kan komma ut kan vara en straffbart utifrån brottet olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § Brottsbalken. Just att barnet inte kan ta sig ut är det som medför att det kan anses vara en brottslig handling. Även föräldrar har i rättsfall konstaterats kunnat göra sig skyldiga till olaga frihetsberövande. Tiden för då barnet har varit inlåst har fått betydelse för huruvida brottet ska betraktas som mindre grovt eller inte.

Socialtjänstens anmälningsplikt
Gällande socialtjänstens ansvar har socialtjänsten skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden så fort de misstänker att ett barn far illa, 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Även allmänheten bör göra en anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa, 14 kap. 1 c § SoL. Att ett barn blir inlåst med nyckel i ett rum eller mindre utrymme behöver inte vara, men kan mycket väl vara tillräckligt för misstanke om att barnet far illa, vilket alltså leder till en anmälan till socialnämnden. Socialnämnden ska i så fall därefter inleda en utredning för att se om det behövs några åtgärder för fallet, 11 kap. 1-1 a §§ SoL.

Att hålla ett barn inlåst på det sätt du beskriver är därför inte att rekommendera.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo