Är det olagligt att lägga upp ljudinspelningar från en rättegång där en minderårig som anges med namn vittnat?

FRÅGA
Hej. Min dotter har vittnat i en rättegång. När vittnessmålet gjordes var hon 17, alltså minderårig. Är det verkligen lagligt att hennes vittnesmål ligger ute på massa olika poddar, där dom även säger hennes för och efternamn ( hon har ett väldigt ovanligt efternamn). Jag vet att det är lagligt när det gäller "vuxna" personer men kan det verkligen vara rimligt att en sådan ung, omyndig person "hängs ut" för allmänheten?!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget förbud mot att lägga ut ljudfiler eller spela in vittnesmål som givits under en rättegång. Om man däremot i samma veva pekar ut vem vittnesmålet kommer ifrån kan det eventuellt vara olagligt eftersom det kan komma att räknas som förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken.

För att det dock ska kunna räknas som förtal måste vittnesmålet, eller hur man framställer vittnesmålet, vara av den karaktär att det typiskt sett leder till andras ogillande. Detta kan exempelvis vara uppfyllt genom att personen som sprider uppgiften gör gällande att vittnet "skyddat" en närstående, ljugit eller om själva vittnesmålet i sig innehåller uppgifter om vittnet som skulle skada dennes rykte om det spreds.

Skulle det utöver detta inte vara försvarligt att sprida en sådan uppgift, kan personen som sprider ljudupptagning/skriftlig återgivning av vittnesmålet göra sig skyldig till förtal.

Att vittnet är minderårigt är däremot inte en omständighet som gör handlandet olagligt i sig.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91415)