FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/08/2021

Är det olagligt att köra sitt barn i en framåtvända bilbarnstol? Är det olagligt att låta barnet sitta i en bilbarnstol anpassad för större barn?

Hej.

I somras körde jag bil med min 1,5 åriga son. Pga att jag enbart skulle få honom att somna och köra på en grusväg så fick han sitta i en bilstol som egentligen är för äldre barn. Det slutade med att han tog sig ur bältet och lyckades öppna dörren. Tur nog gick allt bra. Jag är nu misstänkt för brott pga jag lät honom sitta i en stol för äldre barn. Men vad jag kan hitta så finns det ingen lag som säger att dem måste ha en bakåtvänd stol, även om de dock bör användas. Hur ser det ut med detta? (Vanligtvis använder han såklart rätt stol, men vi var på semester och skulle egentligen inte åka bil)

Jag hade ett telefonförhör med polisen och jag godkände böter på 2500kr. Kan jag nu i efterhand överklaga/gå till tingsrätten med detta. Det var först efteråt som jag läste att det (evt) inte är olagligt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer strukturera mitt svar så här:
- kommentar om användandet av framåtvänd bilbarnstol
- kommentar om användandet av bilbarnstol anpassad för äldre barn
- möjligheten att överklaga en böter utfärdad av polis som du godkänt

Är det olagligt att köra sitt 1,5-åriga barn i en framåtvänd bilbarnstol?
Det är inte tydligt uttryckt i lagen att ett barn måste köras i en bakvänd bilbarnstol. Det ansvar du som förare har för barnet i bilen är formulerad så här:

"Barn som är kortare än 135 centimeter skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet." (4 kap. 10 § trafikförordningen).

Syftet med bestämmelsen är att skydda barnet från att skada sig i en trafikolycka.
Att du inte använt en bakåtvänd bilbarnstol ökar risken för att barnet kan skada sig till följd av en trafikolycka. Barnets kropp är vid 1,5 års ålder så pass bräcklig att det gör en stor skillnad för barnet om det färdas fram- eller bakvänt vid en olycka. Detta är varför såväl vägverket som tillverkare av bilbarnstolar rekommenderar att barnet sitter bakvänt i bilbarnstolen.
Med det sagt så anser jag att inte att bestämmelsen kan läsas som att du som förare måste ha bilbarnstolen bakåtvänd.

Sammanfattning
Enligt min bedömning kan det inte vara olagligt att låta barnet sitta framåtvänd i bilbarnstol.

Får jag köra mitt barn i en bilbarnstol som är anpassad för större barn?
Jag noterar att du i din fråga nämner att barnet har körts i en stol som är anpassad för äldre barn, och att barnet sedan tagit sig ur stolen under färd. När barnet tar sig ur bilbarnstolen så använder barnet inte längre bilbarnstolen. Som förare är det din skyldighet att hålla uppsikt över barnet och se till att bilbarnstolen används under hela färden (4 kap. 10 § trafikförordningen).
Enligt min bedömning hade det även om vi bortser från att barnet tog sig ur stolen varit straffbart att köra barnet i en stol som inte är anpassad efter barnets storlek. I ett rättsfall på området framgår att användandet av en säkerhetsanordning i bil (i det fallet säkerhetsbälte) ska användas enligt myndigheters föreskrifter (RH 1996:128).
En bilbarnstol ska enligt Transportstyrelsen vara "lämplig för användaren", vilket den inte kan vara om den är anpassad för större barn (7 § TSFS 2014:52)

Sammanfattning
Enligt min bedömning är det straffbart att köra sitt barn i en bilbarnstol som är anpassad för ett större barn.

Kan jag överklaga böter trots att jag godkänt den till en polis?
Att du har godkänt böter från polis (en så kallas ordningsbot) påverkar inte din rätt att överklaga beslutet. Du har rätt att överklaga beslutet senast tre veckor från dagen du godkänt ordningsboten (48 kap. 3 § och 51 kap. 1 § rättegångsbalken). Efter tre veckor kan du bara få din sak prövad igen genom resning. I ditt fall skulle det för resning krävas att den utfärdade boten skulle varit "uppenbart lagstridig", vilket enligt min mening inte är fallet (58 kap. 2 § femte punkten rättegångsbalken).

Sammanfattning
Du kan överklaga senast tre veckor från den dagen du godkänt boten.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,Zacharias GlavåRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo