Är det olagligt att köpa nakenbilder?

2019-02-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej på er.Detta är läget.jag reggar mig på en dejtsida.blir kontaktade av en Profil som är 24 år som vilja sälja bikini-bilder samt nudes.jag säger jag får en telenr swishar över kr strax därefter säger hon att hon är 17 år och jag har begått ett brott.Hon skickar ej över någon bild heller till mig.Hon säger hon ska berätta för mina vänner,chefer,polisen mm.Och erbjuder sig att hålla käften mot en summa.Men jag kollar upp henne lite mera.Pengarna som jag swisha över kommer till mitt konto efter 30minuter.Profilbilderna kommer från en porrskådis.Hennes telenr tillhör en 20 årig kvinna.Så vad har jag gjort mig skylldig till och vad har hon gjort??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar redogöra för vilka eventuella brott du kan ha gjort dig skyldig till och därefter för vilka brott tjejen i profilen kan ha gjort sig ansvarig för.

Vilket/vilka brott har du gjort dig skyldig till?

Det korta svaret är inga. Ditt handlande uppfyller inte kriterierna för vad som skulle kunna anses utgöra köp av sexuell tjänst då brottet förutsätter att en sexuell förbindelse har skett mot ersättning. En sexuell förbindelse innebär i detta fall samlag eller annan jämförbar handling (6 kap 11 § brottsbalken). Köp av bikini-bilder eller nudes omfattas alltså inte av bestämmelsen om köp av sexuell tjänst.

Andra tänkbara brott är sexuell posering (6 kap 8 § brottsbalken). Detta brott förutsätter att du främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering (första stycket). Vid det fall att barnet har fyllt 15 år men inte 18 år kan du hållas ansvarig för brottet förutsatt att utnyttjandet har inneburit skada för barnets hälsa eller utveckling. Att använda poseringbilderna för att framställa pornografiska bilder, eller den som betalar på en sexklubb för att se barnet posera (se prop. 2004/05:45 s. 147).

Sammanfattningsvis kan det i ditt fall sägas att du inte begått något brott när du betalade för bilderna (då hon säger att hon är 17 år). Notera att det är för svårt att direkt säga om händelsen inneburit en skada för tjejens hälsa eller utveckling.

Vilket/vilka brott har tjejen gjort sig skyldig till?

Genom att berätta för vänner och chefer om händelsen kan hon göra sig skyldig till förtal. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap 1 § brottsbalken). Bedömningen av om en uppgift är ägnat att utsätta någon för annans missaktning sker utifrån de sociala värderingarna på din ort eller inom din personkrets (se NJA 2003 s. 567).

Genom att hota om att göra detta kan hon även göra sig skyldig till utpressning (9 kap 4 § brottsbalken) och olaga tvång (4 kap 4 § brottsbalken). Utpressning blir aktuellt när tjejen erhållit pengar från dig genom sitt olaga tvång. Olaga tvång utförs genom att någon med våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon till något. I ditt fall har ju tjejen hotat om att berätta för bekanta (förtal).

Sammanfattningsvis

Som jag tidigare nämnt kan du kort sagt inte hållas ansvarig för något brott. Däremot kan tjejen genom att uttrycka sig på detta sätt göra sig skyldig till flera olika brott. Notera att utpressning blir aktuellt ifall du överför pengar till henne genom att hon "pressar" dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen åter med nya frågor till oss!

Med vänliga hälsningar,

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2187)
2019-08-22 Kan man bli ansvarig som admin för en facbooksida? (BBS-lagen)
2019-08-22 Står man med i belastningsregistret vid en överklagan?
2019-08-22 I vilka situationer är det straffbart att underlåta att handla?
2019-08-14 Finns dom kvar i belastningsregistret efter 18 år om man var 15 år vid tiden för brottet och blev dömd till samhällstjänst?

Alla besvarade frågor (72173)