Är det olagligt att köpa keychain knivar?

2020-12-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det är olagligt att ha/köpa keychain knivar. Jag har hittat några som jag tycker bara det coola ut och jag undrar om det är lagligt att bara ha det ihop med nycklarna då själva kniven är ~ 1-2cm.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Din fråga regleras i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).

Lagen förbjuder innehav av knivar och andra liknande föremål (andra stick-, och skärvapen) som är ägnade till att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa på allmän plats, inom skolområde och i fordon på allmän plats (1 § första stycket knivlagen).

Paragrafen förklarar med andra ord på vilka platser det är förbjudet att inneha de föremål som uppräknas i lagen (bl.a. machete kniv) på allmänna områden. Så om du kommer inneha föremålet du nämnde i frågan på de ställen som förbjuder innehav av sådana föremål kommer du att träffas av lagens förbud.

Är det olagligt att inneha föremål som knivlagen förbjuder: machete kniv, hemma i sitt hus?

Att däremot inneha föremålet hemma är i sig inte olagligt. Så om du endast har machete kniven hemma hos dig kommer du inte träffas av lagens förbud.

Undantag från huvudregeln

Det finns dock undantag från förbudet (att inneha knivar och liknande, farliga föremål på allmän plats) "om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. " (1 § andra stycket knivlagen).

Exempel på det första undantaget: "viss tjänst" är där man i sin yrkesroll, genom särskild föreskrift ges befogenhet att bära på exempelvis batonger, gäller bl.a. för poliser, ordningsvakter och väktare.

Det andra undantaget "visst uppdrag" gäller för yrkesverksamma där knivar och andra liknande föremål behövs för att kunna arbeta, exempelvis hantverkare. Att en hantverkare till exempel på väg till sitt arbete bär på en viss utrustning som träffas av förbuden i lagen träffas normalt inte av förbudet, likaså gäller det andra undantaget i de fall föremålet behövs för exempelvis friluftsaktiviteter så som jakt, fiske och camping.

Sammanfattningsvis är det inte olagligt att ha något av de föremål som nämns i lagen, i ditt fall machete kniv, hemma hos sig. Däremot är förhållandet annorlunda om du har för avsikt att ha det ute på allmän plats - i skolområden eller i fordon, då träffas du av lagens förbud. Däremot finns som sagt undantagsfall från det allmänna förbudet mot knivar och andra liknande föremål.

Hälsningar,

Ranya Eliassi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2589)
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
2021-04-08 Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?
2021-04-08 När gallras ringa narkotikabrott från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91064)