FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB22/07/2019

Är det olagligt att klättra på byggnader som skolor eller dagis?

Är det olagligt att klättra på byggnader som skolor eller dagis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


De flesta reglerna om brott finns i brottsbalken (BrB).


Ja, det är olagligt. Om du klättrar på byggnader som skolor och dagis begår du brottet olaga intrång (BrB 4 kap. 6§ andra stycket). Högsta domstolen har sagt att brottet olaga intrång handlar om att ta sig in på utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten (se rättsfallet NJA 1995 s. 84). En skola eller ett dagis är inte ett utrymme som vem som helst får gå in på (se rättsfallet RH 2009:60). Det gäller även väggarna och taket på skolor och dagis. Om du har tillstånd att klättra på skolan eller dagiset är det förstås inte längre brottsligt, men jag kan anta att ett sådant tillstånd är väldigt svårt att få (om det ens är möjligt).


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar JanssonRådgivare