Är det olagligt att klättra på byggnader som master och kranar utan skyltar

Är det olagligt att klättra i tex en mast eller kran om det varken är skyltat eller ett inhägnat område?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Brottet som kan bli aktuellt i ditt fall är olaga intrång, se 4 kap. 6 § andra stycket Brottsbalken. För att du ska gör dig skyldig till olaga intrång krävs att du obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe.

Högsta domstolen har i NJA 1995 s. 84 uttryckt att brottet olaga intrång handlar om att ta sig in på utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten. Huvudregeln torde vara att exempelvis master och kranar är sådana byggnader/dylika ställen som allmänheten inte har tillgång till, oavsett om det inte inte är skyltat.

Jag hade utifrån Högsta Domstolens uttalande avstått från att göra detta då det kan utgöra olaga intrång. Om du har tillstånd att göra detta är det förstås inte brottsligt, men jag har svårt att se att sådana tillstånd tilldelas såtillvida du inte exempelvis jobbar på platsen.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo