Är det olagligt att installera ett spionprogram i en mobiltelefon?

FRÅGA
Hej,Jag undrar om det är olagligt att installera ett så kallat spionprogram i någon annans mobil utan dennes vetskap? I detta fall handlar det om ett par i skilsmässa (ingen fredlig sådan) där ena parten sett att hennes iphone fått en inställning som visar hennes position via gps för honom.Han har haft tillfälle för installation då han besökt henne för att träffa gemensamt barn och han har mer än troligt hennes lösen till mobilen sen innan.Tyvärr vet jag att det finnas spionprogram, som jag tror inget vanlig människa kan hitta på mobilen, som ger tillgång till bilder, mail, sms, lösenord, ja allt man gör och blir orolig för det även i detta fall.Hur det i sånt fall ska hittas och eventuellt bevisas har jag absolut ingen aning om ännu men tänkte att jag får börja med frågan om det är olagligt och i så fall på vilka punkter.Om "bara" spårningen via gps är det och om det kan påverkas av att han ev. vet lösenordet sedan innan, om det är ett ovan nämnt spionprogram hur det påverkar? Tänker på om han får tillgång till lösen för mail, bank Id m.m. Kan ju vara många känsliga uppgifter och kan leda till katastrof om han verkligen vill henne illa.Tack på förhandOrolig väninna
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den situation som du beskriver skulle kunna falla under flera olika brottsrubriceringar men jag redogör här för det mest uppenbara, nämligen brottet dataintrång enligt Brottsbalken 4 kap. 9c §.

Ett spionprogram som installeras i en mobiltelefon gör att gärningsmannen bereder sig tillgång till olika typer av information som finns lagrat på ett datamedium. Det spelar ingen roll vilken typ av information det rör sig om eller i vilket syfte gärningsmannen har installerat programmet, detta agerande faller ändå under straffbestämmelsen. Det krävs alltså inte att detta har gjorts för att åsamka din väninna någon skada för att det ska vara brottsligt.

Det krävs också att installerandet av spionprogrammet har skett olovligen för att agerandet ska vara brottsligt. Detta verkar vara fallet här då jag tolkar det som att din väninna inte har lämnat sitt samtycke till detta.

Det skulle också kunna röra sig om olovlig avlyssning under förutsättning att programmet möjliggör ljudupptagning, alltså om det går att spela in din väninnas telefonsamtal. Detta brott hittar du i Brottsbalken 4 kap. 9a §. Ett annat brott som möjligen skulle kunna aktualiseras är ofredande enligt Brottsbalken 4 kap. 7 § men jag har för lite information för att utreda om agerandet skulle kunna falla under denna straffbestämmelse.

Sammanfattningsvis så råder jag dig och din vännina att polisanmäla ex-mannens agerande så snabbt som möjligt då hon med stor sannolikhet har blivit utsatt för brott.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1204)
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?
2021-07-23 Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?

Alla besvarade frågor (94234)