FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/09/2020

är det olagligt att hota om polisanmälan?

Hej,

Vi undrar om det är brottsligt att tvinga någon att ringa denne för att annars få en polisanmälan mot sig?

Vi har haft kontakt med en privatperson via mail angående vad vi ansåg var felaktig information från dennes sida. Personen blev orimligt arg och börjar snoka, anklaga oss för att ha skrivit negativa recensioner på nätet om hen trots att vi inte gjort det, ringa släktingar till oss utan lov och skriver till sist "om ni inte ringer mig så gör jag en polisanmälan".

Vi ville inte prata med hen men kände oss tvungna att ringa. Till saken hör att hen är jurist och vi blev rädda och kände oss tvungna till något vi inte ville.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan vara brottsligt att hota någon om polisanmälan.

Olaga tvång

Olaga tvång förutsätter att någon med våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon att göra något (4 kap. 4§ brottsbalken). Hotet måste alltså innebära et brottslig gärning för att det ska anses vara ett olaga tvång. Att hota om polisanmälan är ett så kallat tillbörligt tvång, alltså inget som är otillåtet. Om det istället var ett hot om att skada någon eller liknande, skulle det utgöra ett brott. Det kan dock vara ett brott att anmäla någon till polisen, sanningslost utan att brott har begåtts. Detta kan vara brottet falsk angivelse (15 kap. 6§ brottsbalken) eller falsk tillvitelse (15 kap. 7§ brottsbalken). Dessa brott används inte generellt för folk som inte vet om något är ett brott eller inte, utan främst när någon sanningslöst utan befog anmäler folk för händelser som inte inträffat för att bara besvära det för den som blir anmäld. Det ska också finnas risk för att någon tror på det som anmäls. Döms man för något av dessa två brott kan man få böter eller fängelse högst sex månader. Nu vet jag inte vad det är hen ska polisanmäla, så jag kan tyvärr inte svara bättre än såhär.

Olaga hot

Den som hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för säkerhet, frihet eller frid, kan dömas till olaga hot (4 kap. 5§ brottsbalken). Även detta brottet innehåller ett krav på att hotet måste innehålla in brottslig gärning, och dessutom syfta att skrämma någon annan och känna fruktan för sitt eller annans liv eller säkerhet. Att göra en polisanmälan är ingen brottslig gärning, och att då hota någon att göra något annars ringer man polisen, kan alltså inte utgöra olaga hot. Samma här gäller som ovan om falsk angivelse och falsk tillvitelse som kan utgöra den brottsliga gärningen som hen hotar om.

Andra brott som kan spela roll

Om man sprider uppgifter till andra om en person som klandervärdig i sitt levnadssätt eller syfta att skapa missaktning från andra, kan dömas för förtal till böter (5 kap. 1§ brottsbalken). Det krävs alltså att man sprider dessa uppgifter till andra, exempelvis via internet eller i tal. Dock finns det en vittgående yttrandefrihet, och att lämna recensioner som är sakliga i sig brukar inte utgöra förtal. Att ringa folk upprepat eller på opassande tider, eller utsätter annan för stötande kontakter kan dömas för ofredande till böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 7§ brottsbalken).

Sammantaget

Generellt skulle jag säga att det inte är ett brott att hota någon om polisanmälan. Alla har rätt att göra en polisanmälan. Dock får man inte göra detta med vetskapen om att den man anmäler är oskyldig, eller bara för att ställa till det för den man anmäler. Men hänvisar hen till att ni begått brottet förtal exempelvis, så skulle hen få lov att göra en sådan polisanmälan om den inte kan anses helt påhittad. Jag känner inte till bakgrunden till er tvist eller meningsskiljaktigheter och kan därför inte säga så mycket om det kan finnas brottsliga handlingar i det hela. Ni kan alltid anmäla händelsen till polisen. Ni behöver inte själv veta vilket brott eller vad som är ett brott för att göra en anmälan, utan det är upp till polisen att utreda. Mer om att anmäla brott kan ni hitta på polisens hemsida.

Jag hoppas att er situation löser sig. Om ni vill ha ytterligare hjälp är ni välkomma att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo