Är det olagligt att hota om polisanmälan?

FRÅGA
Hej,Vi har haft kontakt med en jurist som privatperson. Alltså inte som ombud eller så. Hon blev arg och uttryckte sig i ett mail "om ni inte ringer mig så gör jag en polisanmälan". Är inte detta utpressning? Kan man verkligen tvinga någon att ringa en på det sättet? Vi tyckte det var obehagligt men eftersom hon är jurist så gjorde vi det.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Frågor gällande brott regleras i Brottsbalken (BrB). Mitt korta svar på din fråga är att det beror på andra omständigheter i fallet om juristens agerande kan betraktas som brottsligt. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller i detta fall.

Är det brottsligt att hota med att ringa polis?

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång, 4 kap. 4 § BrB. Detta innebär att tvång om att göra, tåla eller underlåta något är brottsligt, men hot om att polisanmäla någon är däremot inte brottsligt. Att hota med att polisanmäla någon är inte brottsligt eftersom kan vara ett tillbörligt tvång samt att i lagen anges "brottslig gärning". Tillbörligt tvång innebär exempelvis att en person hotar polisanmäla någon som inte betalar sin skuld, vilket är straffritt. Om personen i fråga som blir hotad inte är skyldig eller har begått något brott kommer en polisanmälan oavsett inte leda till att polisen ingriper på något sätt. Om det däremot är fallet att någon anger en person som är oskyldig till åtal kan den person som falskt anger någon annan bli skyldig till brottet falsk angivelse, 15 kap. 6 § BrB.

Den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är döms, om inte brottet är att anse som rån eller grovt rån, för utpressning. Om brottet är ringa, döms för ringa utpressning, 9 kap. 4 § BrB. För att man ska begått detta brott innefattas att personen i fråga även uppfyllt rekvisiten för brottet olaga tvång. Alltså kan man inte dömas för utpressning om man inte begått olaga tvång.

Sammanfattning och råd

Utifrån din fråga är min uppfattning att en jurist som ni har haft kontakt med har tvingat er att ringa denne, och om ni inte skulle ringt hade juristen polisanmält er. Jag saknar däremot omständigheter för att kunna besvara på om juristen agerat felaktigt. Naturligtvis låter detta som ett suspekt beteende och även ett felaktigt beteende som jurist även om agerandet nödvändigtvis inte är brottsligt. Utifrån utredningen i frågan är det alltså inte brottsligt i min mening, däremot är det självklart fallet att det är fråga om ett dåligt bemötande mot sina klienter.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91198)