FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB04/07/2022

Är det olagligt att hota om en polisanmälan?

Hej! Är det olagligt att säga "om du anmäler mig så anmäler jag dig för värre brott "?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att hota med en polisanmälan. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff.

Olaga hot?

För att någon ska dömas för olaga hot krävs att personen hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (BrB 4 kap. 5 §).

Att enbart hota om att polisanmäla någon är inte ett brott eftersom att hotet inte avser en brottslig gärning. Dock skriver du att personen hotar med att anmäla dig för något som är ett ”värre brott” vilket kan utgöra ett olaga hot om personen hittar på att du begått något brott. 

För att det ska vara fråga om olaga hot krävs det att;

1. någon hotar om brottslig gärning

2. hotet framkallar allvarlig rädsla för din eller någon annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid

Beträffande första punkten kan den brottsliga gärningen avse i det här fallet ett hot om att anmäla dig, om du är oskyldig för brottet och personen vet om det, till polisen, vilket kan innebära brottet falsk angivelse (BrB 15 kap. 6 §).

Beträffande andra punkten krävs att hotet utifrån den hotades synpunkt framkallat allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Av betydelse här är bl.a. sättet på vilket hotet uttalas, hur gärningsmannen agerar i övrigt, vad den hotade känner till om gärningsmannens agerande sedan tidigare samt vilket brott hotet avser. Det är endast domstolen som kan göra denna bedömning varför jag inte kan ge ett rakt svar. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att hotet ska framkalla en allvarlig rädsla, vilket innebär att det krävs mer än att du bara ska bli rädd.

Olaga tvång?

Om personen istället tvingar dig att avstå från en polisanmälan under hot om att en polisanmälan annars kommer göras, kan det istället vara fråga om brottet olaga tvång enligt BrB 4 kap. 4 §. För att personen ska dömas till olaga tvång krävs att hen genom hot om brottslig gärning tvingat dig att underlåta något. I ditt fall är det genom hot om att falsk anmäla dig för polisen tvinga dig till att underlåta att göra en egen polisanmälan.

Om det är så att personen faktiskt vet att du begått ett ”värre brott” och vill anmäla dig för det, så är det inte olagligt för den personen att säga att hen tänker anmäla dig. 

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!

Med vänliga hälsningar,

Sandra BargabrielRådgivare