Är det olagligt att hota med att göra en polisanmälan för ”ärekränkande samtal”?

FRÅGA
Hej! En granne lade sig i ett samtal mellan mig och min dotter som vi förde ute på den allmänna gården. I efterhand har det visat sig att samtalet var inspelat och grannen hotar att anmäla det som ”ärekränkande” samtal till polis (vilket inte har gjorts). Antar att vederbörande vill skrämma mig till tystnad! Är detta lagligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende är otydligt eller behöver kompletteras är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida grannens hot om polisanmälan i sig är lagligt eller inte (vilket ju är en annan fråga än om innehållet i det samtal du haft med din dotter på något vis skulle vara olagligt). Funderar du även på om det du och din dotter pratade om är av olaglig karaktär kan du skriva en kommentar eller ett mejl. Jag kan dock konstatera att det inom den svenska straffrätten inte existerar något brott som heter "ärekränkande samtal".

Svaret på din fråga såsom jag tolkat den är hursomhelst nej. Det är i allmänhet inte brottsligt att säga att man tänker polisanmäla någon. Däremot kan det vara brottsligt att tvinga någon till att utföra en viss handling, eller avstå från en handling, under hot om att en polisanmälan annars kommer att göras (det kan då röra sig om olaga tvång enligt 4 kap. 4 § brottsbalken).

Med andra ord är alltså din grannes beteende inte olagligt så länge hen inte förenar sitt hot om polisanmälan med ett krav riktat mot dig eller din dotter.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1205)
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?

Alla besvarade frågor (94413)