Är det olagligt att hota annan med att begå självmord?

FRÅGA
Om en person hotar en annan med att den ska ta livet av sig, är det att anse som ett brott? Jag tänker främst på olaga hot. Om jag inte missminner mig så står det i brb att en person som hotar annan om en brottslig gärning och syftet är att orsaka fruktan för den egna eller annans säkerhet så skall den dömas för olaga hot.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brottet olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken. Som du skriver kan den som hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid dömas för olaga hot. Att begå självmord är dock inte brottsligt i Sverige, och därför kan ett hot om att ta livet av sig själv inte utgöra ett olaga hot, eftersom det inte är ett hot om brottslig gärning.

Ett brott som eventuellt skulle kunna bli aktuellt är brottet ofredande. Den som utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Att skicka upprepade självmordshot till någon skulle därför kunna anses vara ofredande.

Sammanfattningsvis så utgör ett hot om självmord inte olaga hot, men skulle, om det sker upprepade gånger mot samma person, kunna ses som ofredande.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1090)
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?

Alla besvarade frågor (88149)