Är det olagligt att hålla andra saker än en mobiltelefon i handen vid körning?

Hej, Jag har en fråga ang trafikförordningen 4:10e mao mobilförbud i bil. L förordningen står "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet." Rent språkligt tolkar jag skrivningen "...som användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning .." som en exemplifiering av det tidigare använda "aktiviteter". Senare i paragrafen anges "Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen." Denna senare del är ju rent språkligt absolut och kopplat till det rent fysiska att hålla något i handen.

Min fråga är då om exempelvis att sminka sig, dricka, äta också är absolut förbjudet i och med denna paragraf? Defakto är det en aktivitet som innefattar att något hålls i handen. Vad säger ni på Lawline?

Tack på förhand/Erik

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den nya regleringen återfinns, som du anför, i 4 kap. 10e § trafikförordningen. I 1 st. 1 men. anges, att:

"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet."

Endast för att klargöra rättsläget ska först anföras, att lydelsen "[…] som användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning […]" ska nog inte tolkas som en exemplifiering av i den tidigare lydelsen använda "aktiviteter", eftersom detta ord står att finna även i den nya lydelsen.


Beträffande förbud att hålla andra saker än mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i handen kan anföras, att i 4 kap. 10e § trafikförordningen. I 1 st. 2 men. anges, att:

"Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen."

Att exempelvis sminka sig, dricka eller äta är inte förbjudet, eftersom det som förbjuds i lydelsen är, att förare håller mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning (denna utrustning) i handen.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”