FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt09/02/2021

Är det olagligt att gifta sig med någon för att han eller hon ska få stanna i Sverige?

Hej är det olagligt att gifta sig med någon för att han eller hon ska få stanna i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga kommer jag att använda mig av utlänningslagen.

Skenäktenskap

Det du beskriver brukar med andra ord kallas för skenäktenskap. Skenäktenskap innebär alltså att man gifter sig med någon endast för att han eller hon ska få uppehållstillstånd i Sverige.

I utlänningslagen står det att uppehållstillstånd ska ges till den som är gift med en person som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § första stycket första punkten utlänningslagen). Detta är huvudregeln.

Det finns undantag till huvudregeln, som bland annat säger att uppehållstillstånd får vägras om någon ingått ett äktenskap i uteslutande syfte att kunna få uppehållstillstånd (5 kap. 17a § första stycket andra punkten utlänningslagen). Det är detta som kallas för skenäktenskap. Med uteslutande syfte menar man att den enda anledningen till varför personerna gifte sig var för att en av personerna skulle få uppehållstillstånd.

Brott enligt utlänningslagen

Det är till Migrationsverket man skickar in sin ansökan om uppehållstillstånd. Sedan är det Migrationsverket som tar beslut om en person ska få uppehållstillstånd eller inte.

Om man i sin ansökan till Migrationsverket medvetet lämnar en oriktig uppgift eller medvetet låtit bli att tala om något förhållande av betydelse, ska man dömas till böter. I vissa allvarligare fall kan man istället dömas till böter i sex månader (20 kap. 6 § första stycket andra punkten utlänningslagen). Detta innebär att om man ansöker om uppehållstillstånd på grund av att man är gift med någon som är bosatt i Sverige, men det är ett skenäktenskap, så kan man dömas till fängelse eller böter. Båda personerna som ingått skenäktenskapet kan dömas för brott enligt utlänningslagen.

Svar på din fråga

Om två personer ingår ett äktenskap endast för att en av dem ska få uppehållstillstånd i Sverige, kan båda personerna i äktenskapet dömas för brott enligt utlänningslagen vid ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Att ansöka om uppehållstillstånd med stöd av ett skenäktenskap är alltså olagligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?