Är det olagligt att gå på en bostadsrättförenings hustak?

FRÅGA
Är det olagligt att gå på en bostadsrätts förenings hustak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att det gäller personer som inte arbetar på taket och som inte heller har andra legitima anledningar att gå på taket. Jag tolkar det också som att det inte är personer som bor i föreningen som är på taket.

Gällande rätt. Det är kriminaliserat att obehörigen intränga sig eller kvarstanna i kontor, fabrik eller annan byggnad. Brottet rubriceras som olaga intrång och straffet är böter (4 kap. 6 § st. 2 BrB).

Är det olagligt. Det betyder alltså att det kan vara olagligt att klättra på bostadsrättsföreningens tak. Avgörande om det är olagligt eller inte är om är alltså om personerna som går på taket är obehöriga att vara där. Det kan vara fallet om de tex inte bor i bostadsrättsföreningen eller inte har någon legitim anledning att beträda taket. Det är alltså möjligt att mena att en person som går på brf:s tak kan göra sig skyldig till olaga intrång.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen

Adam Stannervik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1170)
2021-05-13 Är det olagligt att ta bilder på andra utan deras tillåtelse?
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?

Alla besvarade frågor (92212)