Är det olagligt att fotografera någon utan dennes samtycke?

FRÅGA
Hej! Jag märkte att en personal på skolan fotograferade mig, med sin egen mobiltelefon utan samtycke. Det var mycket obehagligt då vi har en konflikt mellan. Jag konfronterade henne efteråt varför hon fotade mig och då sa hon bara: Varför frågar du? Det skedde inte på allmän plats så jag undrar om jag kan polisanmäla henne för det, räcker hennes skriftliga svar, Varför frågar du? som bevis på att åtminstone något fuffens har hänt för hon borde väl annars ha svarat Nej ifall hon förnekar att hon gjort det. Jag missade att ta en bild samtidigt på henne så jag har inga bildbevis här. Mvh.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att det i Sverige inte är olagligt att filma eller ta kort på någon utan deras tillåtelse. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel som regleras i brottsbalken (BrB).

Undantag från huvudregeln

Undantag från huvudregeln är så kallad kränkande fotografering. I begreppet fotografering innefattas även filmning. Det innebär att det utan samtycke inte är tillåtet att filma eller fotografera någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme (4 kap. 6a § BrB). Följaktligen innebär det att det enbart är olagligt att filma en person i ovanstående miljöer.

Spridning

Själva spridningen av fotografier och filmer är i huvudregel tillåten, oavsett om materialet uppstått med eller utan samtycke. Undantag kan förekomma om det skulle komma till en kränkning av den personliga integriteten eller dylikt som i sådana fall bryter mot andra svenska lagar.

Slutsats

Huruvida en fotografering är olaglig är beroende på i vilket sammanhang en person blivit fotograferad eller filmad. Själva spridningen av materialet är inte olaglig i sig men kan bryta mot andra svenska bestämmelser och på så vis bli olaglig. Därmed är fotograferingen i detta fall inte otillåten.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93108)