Är det olagligt att fotografera någon som sover?

FRÅGA
Hej!Min kompis träffade en kille under en engångsgrej och dagen efter berättade han att han tagit bilder och videor på henne när hon sov. Jag kan inte alla detaljer men hon visste inte om detta och har inte gett samtycke till det. Jag tror också att hon var naken eller iallafall bara i underkläder. Tjejen är 18 år och killen 25, ifall det spelar roll...Min fråga är då, är det olagligt? Isåfall vilket straff kan personen få och hur lång tid skulle rättsprocessen ta? (På ett ungefär/i genomsnitt)Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör brott och straff och reglerna om detta hittar vi i brottsbalken (BrB).

Det är olagligt att fotografera någon i hemlighet i privata sammanhang:

Det finns inte något generellt förbud mot att fotografera någon utan samtycke. Däremot finns det en bestämmelse om kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB. Bestämmelsen innebär att det är olagligt att fotografera någon i hemlighet om personen befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.

Eftersom din kompis sov och inte hade givit samtycke till fotografierna och videorna, samt var inomhus i en bostad är rekvisiten för kränkande fotografering uppfyllda. Det finns en undantagsbestämmelse som anger att fotograferingen inte är straffbar om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Denna undantagsbestämmelse tar dock framförallt sikte på massmedias rätt att påtala offentliga missförhållanden och jag kan inte se en anledning att den skulle kunna tillämpas här.

Sammanfattningsvis har killen gjort sig skyldig till kränkande fotografering och straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år.

Hur lång tid skulle en rättsprocess ta?

Det är jättesvårt att säga i förväg hur lång tid en rättsprocess kommer ta eftersom det är väldigt olika från fall till fall. Efter ett brott anmäls till polisen inleds en förundersökning. Hur lång tid förundersökningen tar beror på hur komplicerad utredningen är, hur många personer som måste förhöras och om kriminaltekniska utredningar måste göras. Något att förhålla sig till är att om den som blivit utsatt för brott är under 18 år måste förundersökningen vara klar inom 3 månader efter polis och åklagare vet vem som har begått brottet. Situationen som du beskriver verkar relativt okomplicerad att utreda så förundersökningen borde inte dra ut allt för mycket på tiden men det är omöjligt för mig att säga någon generell tid.

Efter förundersökningen är klar beslutar åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att styrka att brottet har begåtts och om åtal ska väckas. Om åtal väcks ska tid för huvudförhandling bestämmas och när detta blir beror på hur mycket domstolarna har att göra eftersom förhandlingen sätts på närmaste lediga tid. Statistik från Attunda tingsrätt 2018 visar att handläggningstiden där och då var ca 2,9 månader från det att målet kom in till tingsrätten till dess det var avgjort. Själva huvudförhandlingen brukar dock gå på en dag om brottet inte är särskilt komplicerat och domen meddelas oftast muntligt efter huvudförhandlingen är klar.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är det olagligt att fotografera någon som sover i en bostad utan personens samtycke och straffet för detta är böter eller fängelse i högst 2 år. Hur lång tid en rättsprocess tar varierar från fall till fall men huvudregeln är att alla brott ska utredas så skyndsamt som möjligt. Hur lång tid rättsprocessen tar beror bland annat på hur komplicerat ärendet är.

Jag rekommenderar att du eller din kompis anmäler händelsen till polisen så snart som möjligt. Det är alltid värt att anmäla ett brott oavsett om man tror att det kommer leda någonvart eller inte. För att anmäla brott kan du/ni ringa 114 14 eller besöka en polisstation.

Hoppas du fick svar på din fråga och lyckat till!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1068)
2020-11-30 Olaga tvång från arbetsgivare
2020-11-29 Kan emojis utgöra brott?
2020-11-29 Hur går jag tillväga när någon gjort en fakeprofil på mig?
2020-11-29 Är det olagligt att hota om att berätta "något" för någon annan?

Alla besvarade frågor (86836)