Är det olagligt att fotografera någon eller videofilma någon på offentlig plats i syfte att förhindra personskada vid lossning av tungt gods i egenskap av skyddsombud?

FRÅGA
Är det olagligt att fotografera någon eller videofilma någon på offentlig plats i syfte att förhindra personskada vid lossning av tungt gods i egenskap av skyddsombud
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan utgöra något brott att fotografera/filma någon på offentlig plats. I mitt svar kommer jag att generellt berätta vilka brott som kan bli aktuella när någon filmar eller fotar en annan person. Regler om brott hittas i brottsbalken.

När är det olagligt att filma/ta kort?
Kränkande fotografering (4 kap 6a § brottsbalken)
Brottet "kränkande fotografering" kan en person begå om han/hon filmar eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd på en privat plats. Privat plats definieras i lagtexten som:
- Inomhus i en bostad (med bostad avses bl.a. lokal eller annan plats där någon bor, men även tillfälliga bostader så som hotellrum eller ett tält. Det krävs inte att den fotograferade är i sin egen bostad utan kan näve vara i någon annans bostad)
- På en toalett
- I ett omklädningsrum
- Annat liknande utrymme (det kan vara provhytter, bastu eller andra utrymmen som är avsedda för väldigt privata förhållanden)

Personen som blir fotograferad/filmad ska alltså inte befinna sig på en offentlig plats.

Ofredande (4 kap 7 § brottsbalken)
Även om man filmar /fotograferar på offentlig plats, vilket vanligtvis är tillåtet, så kan sättet att filma/fotografera på vara brottsligt. Om man är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon för störande kontakter kan man göra sig skyldig till ofredande. När man bedömer om en kontakt är störande tittar man på antalet närmanden eller hur och när de sker. Hänsynslöst agerande kan föreligga om en person filmar en annan på ett påträngande sätt eller att följa efter någon under en viss tid.

Detta gäller om syftet med gärningen är att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Alltså att upprepade gånger filma/fotografera en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara brottsligt.

Vad gäller i ditt fall?
Utgångspunkten är att man får filma eller fotografera människor på offentlig plats utan personernas samtycke men inte personer som befinner sig på en privat plats (kränkande fotografering). Du får dock inte filma/fotografera människor på ett störande eller hänsynslöst vis (ofredande).

Att du filmar på en offentlig plats i syfte att förhindra personskada vid lossning av tungt gods bör alltså vara lagligt. Det kan vara olagligt om någon av personerna som blir filmad/fotograferad känner att deras frid blir kränkt då det röra sig om ofredande.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (761)
2019-05-25 Får man gå in i en affär man blivit portad från?
2019-05-24 "Magiska" olaga hot
2019-05-24 Att olovligen ta sig in på någon annans sociala medier kan utgöra dataintrång
2019-05-23 Olagligt att säga håll käften?

Alla besvarade frågor (69294)