Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?

Någon tog en foto av oss när vi satte i vår trädgård från sitt bil genom att zooma in på mig och min dotter, är det olagligt att göra så?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk rätt är att det inte är olagligt att filma eller ta kort på någon utan deras tillåtelse. Det finns dock ett undantag från denna huvudregeln. Undantaget regleras i brottsbalken (BrB).

Kränkande fotografering

Kränkande fotografering är ett brott enligt 4:6a BrB. Kränkande fotografering innebär att det inte är tillåtet att fotografera eller filma någon i smyg utan dennes tillstånd. En annan förutsättning för brottet är att personen inte befinner sig på allmän plats. Detta innebär att den som blir fotograferad ska befinna sig inomhus i t.ex. ett omklädningsrum, privat bostad eller toalett. Ett undantag från huvudregeln är om det med hänsyn till syftet är en försvarlig åtgärd att man fotograferar personen, t.ex. i myndighetsutövning eller nyhetsförmedling.

Påföljd vid kränkande fotografering

Om en person bryter mot ovanstående undantag från huvudregeln har denne gjort sig skyldig till kränkande fotografering. Påföljden för detta brott är böter alternativt fängelse upp mot två år, se 4 kap. 6a § BrB.

Spridning

Själva spridningen av fotografier och filmer är i huvudregel tillåten, oavsett om materialet uppstått med eller utan samtycke. Undantag kan förekomma om det skulle komma till en kränkning av den personliga integriteten eller liknande som bryter mot andra svenska lagar, t.ex brottet ofredande enligt 4:7 BrB.

Sammanfattning

Det avgörande för att bedöma om en fotografering är olaglig är i vilket sammanhang en person blivit fotograferad eller filmad. Om det skulle utgöra kränkande fotografering är påföljden böter eller upp till två års fängelse. Själva spridningen av materialet är inte olaglig i sig men kan bryta mot andra svenska bestämmelser och på så vis bli olaglig.

Hoppas detta svar var till hjälp för det som hände, har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich DumitrascuRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo