Är det olagligt att förälder ger två av tre syskon en gåva och kan det isåfall kränka rätten till laglott?

Hej, vi är 3 syskon, våra föräldrar lever.Vår mamma har gett bort aktier till 2 av oss till ett värde av 3 miljoner(1,5 miljon var) för att kompensera oss för en gård syskon nr 3 fått i gåva för 20 år sedan. Nu påstår han(syskon nr 3 att det är olagligt, det kränker hans laglott, kan det stämma?? Ger inte vår mamma bort vad hon vill till vem hon vill när hon lever och är fullt klar i huvudet?

Kan man skriva gåvobrev i efterhand?

Tack på förhand!

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Stämmer det syskon nr 3 påstår, dvs. att det är olagligt och kränker hans laglott?
Till att börja med kan sägas att regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att arvsreglerna om t.ex. bröstarvingar och laglott inte är aktuella förrän i ert fall, er mamma har gått bort. Er mamma får precis som du skriver ge bort vad hon vill till vem hon vill av det hon äger. Det är hennes egendom och den får hon spendera hur hon behagar medan hon fortfarande lever. Din mammas agerande är inte olagligt.

Förskott på arv
Något som däremot kan bli aktuellt är förskott på arv. Utgångspunkten är att alla gåvor som en förälder ger under sin livstid till sitt barn ska ses som förskott på det barnets arv. Detta gäller om inget annat finns föreskrivet, i t.ex. ett gåvobrev (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Det är främst större gåvor av mer betydande ekonomiskt värde som ska räknas som förskott på arv (6 kap. 2 § ÄB). Eftersom storleken på era gåvor är på 1,5 miljoner kr vardera så kommer gåvan med största sannolikhet ha ett så pass stort ekonomiskt värde för att kunna räknas som förskott på arv.

Huvudregeln är att ni som arvingar inte behöver återbetala någon del av förskottet på arv även om det t.ex. skulle vara större än era arvslotter (6 kap. 4 § ÄB). Det finns ett undantag från detta om den givna gåvan leder till att t.ex. dina syskon inte kan få ut sina laglotter och gåvan som getts kan likställas med ett testamente. Om laglotten kränkts så pass mycket kan den bli skyldig att återbäras (7 kap. 4 § första stycket ÄB). Bedömningen får göras utifrån tidpunkten vid gåvan, dvs. om den getts tätt inpå givarens död och om det framstår som ett sätt att fördela arvet. Ett exempel på en sådan situation är om er mamma skulle ha skänkt bort egendomen på sin dödsbädd.

Rätten till återbäring har t.ex. syskon nr 3 endast efter det att er mamma gått bort och ett år framåt från det att bouppteckningen av er mamma avslutades. En talan i domstol måste väckas och om inte det sker i rätt tid förlorar syskon nr 3 sin rätt till talan (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Vad som gäller för just er kan jag inte till fullo svara på eftersom jag inte har tillräckligt med information. Men eftersom du beskriver det som att du och ditt syskon fått 1,5 miljoner kr i gåva för att kompensera syskon nr 3:s tidigare gåva, borde det inte bli något problem för er om ni alla har fått lika mycket. Oavsett så gäller regeln ovan inte medan er mamma lever utan det är något som kan komma upp när arvet sedan ska fördelas mellan er syskon efter hennes bortgång.

Kan man skriva gåvobrev i efterhand?
Det är inte möjligt att skriva ett gåvobrev i efterhand. Gåvobrevet måste upprättats redan vid gåvotillfället.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”