Är det olagligt att fly från en brottsplats eller platsen för en trafikolycka?

2016-11-22 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej.Jag undrar om det är olagligt eller ej att fly från en brottsplats. Exempelvis om jag slår någon på käften, är det olagligt att fly platsen? Det är självklart inte okej att slå någon, men att fly brottsplatsen är frågan.Ett annat exempel i trafiken om man kolliderar med ett annat fordon och jag var anledningen till olyckan. Är det lagligt att fly platsen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vilka handlingar som är brottsliga, och alltså olagliga, finns framför allt i Brottsbalken. Den hittar du här. Utöver brottsbalken finns även ett antal speciallagar för vissa typer av brott, till exempel lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (kallad Trafikbrottslagen). Den hittar du här.

I trafiken

Att fly platsen vid en trafikolycka är olagligt. Oavsett om en person orsakat olyckan eller inte är det olagligt för hen att lämna platsen innan hen uppgett sina personuppgifter, hjälp tillkallats om någon är skadad etc. Brottet kallas vanligtvis för smitning och regleras i Trafikbrottslagens 5§.

Straffet för smitning är normalt böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet anses som grovt kan straffet istället bli fängelse i högst 1 år. Den som gör sig skyldig till smitning kan även bli av med körkortet.

Andra situationer

Om det i andra situationer är olagligt eller inte att fly från en brottsplats beror till stor del på hur hen flyr från platsen.

Om gärningspersonen exempelvis flyr från platsen genom att stjäla en bil skulle hen kunna göra sig skyldig till brottet stöld, Brottsbalken 8 kap. 1§. Om personen istället till exempel flyr från platsen genom att bryta sig loss från en polis som håller fast hen skulle brottet våld eller hot mot tjänsteman kunna bli aktuellt, Brottsbalken 17 kap. 1§.

Med detta sagt kan jag dock inte hitta något stöd i Brottsbalken för att själva flyendet från brottsplatsen skulle vara olagligt i sig, så länge flykten sker utan att några fler brott begås på vägen. Såvitt jag förstår behöver det alltså inte vara olagligt.

Men att en person väljer att fly från brottsplatsen skulle kunna göra att personen i högre grad framstår som skyldig till brottet vid en eventuell framtida rättegång. När det ska bestämmas vilket straff den skyldige får så ska domstolen vidare ta hänsyn till om gärningspersonen frivilligt gått till polisen och erkänt brottet. Det kan i vissa fall leda till ett mildare straff. Detta framgår av Brottsbalkens 29 kap. 5§ 1 stycket 5 punkten.

Till sist skall tilläggas att en person som hjälper en brottsling att fly från en brottsplats kan dömas till medverkan eller medhjälp till det brott som brottslingen har begått. Det framgår av Brottsbalkens 23 kap. 4§. Om någon känner till att ett brott begås eller ska begås utan att anmäla eller avslöja det så kan hen även i vissa fall dömas för underlåtenhet avslöja brottet, enligt Brottsbalkens 23 kap. 6§.

Hoppas att detta var svar på dina frågor!

Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1077)
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?
2021-01-10 När har polisen rätt att återkalla ditt körkort?

Alla besvarade frågor (88108)