Är det olagligt att filma någon utan dennes samtycke?

Hej,

Jag har spelade in med min mobil när bara mitt barn och en av lärarna var i rummet. Hon var upptaget med sin mobil och mitt barn var upptaget med Ipad.

Jag spelade i det här tillfället när jag var på gården av förskolan.Jag blev så leden att mitt barn får Ipad för att vara tyst och det finns inget pedagogisk syfte.

Nu jag vill veta om det är lagligt eller inte? Har jag rätt att skicka den till Tv eller kommun?

Hur kan jag gå vidare med beviset för att prova vad man gör på förskolan?

Om det är olagligt, vad ska jag få för böt? Man kan inte se tydligt mitt barn och läraren ansiktet.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om det har varit tillåtet för dig att filma läraren på det sätt som du beskrivit ovan.

Generellt kan det sägas att det är tillåtet att filma eller fotografera människor utan deras samtycke, men det finns situationer då det kan bli en brottslig handling. Exempel redovisas nedan.

Kränkande fotografering, 4 kap 6 a § Brottsbalken
Kränkande fotografering innebär att man olovligen (utan någons samtycke) i hemlighet tar upp bild (hit räknas att filma) av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. "Annat liknande utrymme" är utrymmen avsedda för mycket privata förhållanden, exempelvis provhytt, duschrum eller bastu
I detta fall:
I detta fall har du filmat läraren då denne var på förskolan, vilket inte kan räknas till platserna som nämns i lagrummet för kränkande fotografering. Detta borde alltså inte vara fråga om kränkande fotografering i detta fall.

Förtal, 5 kap 1 § Brottsbalken
Att filma någon kan bli fråga om förtal, om den kan anses innefatta beskyllningar som att någon är brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andra människors missaktning. Tyngdpunkten läggs här vid om uppgiften är ägnad att utsätta annan för missaktning.
I detta fall:
Det är tveksamt att detta skulle ses som ägnat att utsätta läraren för andra personers missaktning, vilket leder till att det inte borde bli fråga om förtal i detta fall.

Hur kan man gå vidare med beviset?
Jag skulle råda dig att i första hand ta upp problemet med skolan i fråga, för att se om ni därigenom kan komma till en lösning.
Skulle det vara så att samtal med skolan inte leder till en tillfredsställande lösning finns det möjlighet att göra en anmälan till skolinspektionen, vilken är en myndighet med uppgift att granska skolors verksamhet. Länk till anmälan finns här: https://www.skolinspektionen.se/sv/for-foraldrar-och-elever/Att-anmala-till-Skolinspektionen/gor-din-anmalan-har/

Jag hoppas att du fick svar på din fråga,

Vänliga hälsningar,

Hanna ÁrnadóttirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo