Är det olagligt att filma någon annan i skolan?

FRÅGA
Hej, Jag har en vän som upprepade gånger filmat där jag synts i bakgrunden. Hon har sedan lagt upp det på sociala medier, och jag har bett henne att ta bort det och förklarat att jag inte vill synas. Hon vägrar att ta bort dem och hävdar att hon inte tycker att man märker mig. Alla gånger hon filmat har vi befunnit oss inne i en skola, där vi egentligen inte får ha mobiler. Det har gjorts ett undantag för henne, och enligt avtal med rektor ska hon endast använda den för att lyssna på musik. Vi är båda under 18 år. Har hon verkligen rätten att vägra att ta bort videon? Tack på förhand.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur det ser ut med din väns filmande i skolan, där du finns med i. När det kommer till dessa frågor får man vända sig till 4 kap. brottsbalken, som behandlar brott mot frihet och frid.

Är filmandet i skolan ett brottsligt agerande?

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6 a § brottsbalken). Utifrån den information du har angett i frågan är det oklart exakt var dessa filmningar av dig har ägt rum i skolan. Har de exempelvis bara skett på skolgården är det svårt att filmandet hamnar under den nyss nämnda brottsbeskrivningen. Jag kan alltså inte ge dig ett klart svar på om filmningarna kan anses vara straffbara utan vidare information.

Oavsett om filmandet inte skulle kunna anses straffbart enligt brottsbalken så anger du i frågan att det överlag är förbjudet att använda mobiltelefoner i skolan, men att det gjorts ett undantag för denna elev med avseende till att lyssna på musik. Alltså verkar filmandet tydligt strida mot skolans policy, det vill säga skolans interna regler. En lösning i detta fall är att alltså vända sig till rektorn för att förklara situationen i fråga och eventuellt komma till en lösning därifrån.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93078)