FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB04/05/2020

Är det olagligt att filma eller fotografera någon utan samtycke på arbetsplatsen?

Får min kollega ta foto/filma mig på min arbetsplats utan min vetenskap. I detta fall har jobbar jag natt och har råkat nicka till på mitt jobb. Enligt min chef och hrutan har dom fått in foto och film från min kollega. Är detta verkligen lagligt?? Vore tacksam för svar så snart som möjligt då jag ska på möte på jobb torsdag 7/5.Mvh Åsa

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är tillåtet att fota eller filma en kollega på dennes arbetsplats utan personens vetskap.

Arbetsplatser omfattas normalt sett inte av regeln om kränkande fotografering i brottsbalken

Huvudregeln inom svensk rätt är att det inte är olagligt att filma eller fotografera en person utan dennes tillåtelse. Det finns dock ett undantag i brottsbalken (BrB).

Undantaget är så kallad kränkande fotografering. Regeln innebär att det utan samtycke inte är tillåtet att i hemlighet filma eller fotografera någon som befinner sig inomhus i en bostad, eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme (4 kap. 6a § första stycket BrB). Regeln innebär att det endast är otillåtet att fotografera eller filma någon som befinner sig på någon av ovan uppräknade platser. Arbetsplatsen är alltså inte en plats som omfattas av regeln.

Påföljden vid kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6a § första stycket BrB).

Det kan handla om trakasserier på arbetsplatsen

Beroende på vilken typ av fotografering det rör sig om så kan fotografering utan tillåtelse på arbetsplatsen utgöra trakasserier eller sexuella trakasserier enligt 1 kap. 4 § fjärde och femte punkten diskrimineringslagen (DL).

För att en fotografering på arbetsplatsen ska anses utgöra trakasserier krävs dels att någons värdighet kränks, dels att kränkningen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i lagen. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För att en fotografering på arbetsplatsen ska anses utgöra sexuella trakasserier krävs dels att den kränker någons värdighet, och dels att fotograferingen är av sexuell natur.

Om fotograferingen utgör trakasserier av något slag har arbetsgivaren en skyldighet att att utreda och vidta åtgärder mot trakasserierna (2 kap. 3 § DL).

Sammanfattning

I den mån du eller någon av dina kollegor blivit fotograferade utan tillåtelse på arbetsplatsen på ett sätt som du upplever som kränkande tycker jag att du borde ta upp detta med din arbetsgivare. Även om fotograferingen i ditt fall inte omfattas av straffregeln i brottsbalken kan det eventuellt utgöra trakasserier eller sexuella trakasserier, vilket är något din arbetsgivare har en skyldighet att förebygga enligt diskrimineringslagen.

Det är inte heller helt självklart att fotograferingen utgör trakasserier av något slag, men jag tycker oavsett du ska prata med din arbetsgivare då det är viktigt att man känner trygghet på sin arbetsplats.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare