Är det olagligt att dödshota?

FRÅGA
Hej! Är det försvarligt att dödshota någon tillbaka om denne innan medvetet har utsatt mig för brott? Eller blir det brottsligt ändå?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottsbalken (Brb) blir tillämplig på din fråga.

Olaga hot

Svaret på din fråga är; ja det är brottsligt att dödshota någon annan. Den som hotar någon annan med brottslig gärning i syfte att framkalla allvarlig rädsla för dennes säkerhet, har gjort sig skyldig till olaga hot. Detta görs genom att dödshota någon annan. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Detta framgår av 4 kap. 5 § BrB. Om det dessutom skulle visa sig att brottet är grovt, så kan det röra sig om grovt olaga hot. Då är straffet fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. I bedömningen av hur grovt brottet är så kan det ha betydelse om hotet t.ex. förstärkts med vapen eller om gärningen varit särskilt hänsynslös enligt 4 kap. 5 § 2 st. BrB.

Ansvarsfrihetsgrunder

Ditt agerande blir alltså brottsligt oavsett om denne har utsatt dig för brott innan, eller inte. I 24 kap. BrB nämns under vilka omständigheter du dock kan bli friad från ansvar trots att du begår ett brott. En av dessa omständigheter är nödvärn enligt 24 kap. 1 § BrB. Nödvärn föreligger om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna i fallet att man agerar brottsligt. Enligt 24 kap. 1 § 2 st. första punkten BrB så kan nödvärn användas vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Det handlar alltså om att kunna försvara sig vid ett redan påbörjat eller nära förestående brottsligt fysiskt angrepp. Då din situation inte verkar röra ett fysiskt brottsligt angrepp så bör det inte anses ansvarsfrihetsgrundande att hota någon annan till livet.

Rekommendationer

Om du har blivit utsatt för brott så råder jag dig att göra en polisanmälan. Det är inte ansvarsfrihetsgrundande att agera brottsligt tillbaka mot någon, med anledning av att personen tidigare agerat brottsligt mot dig. Att dödshota någon tillbaka riskerar istället till att du själv agerar brottsligt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93078)