FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB29/06/2022

Är det olagligt att busknacka på folks hem?

Är det olagligt att busknacka på folks hem?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett brott som skulle kunna bli aktuellt är ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken, BrB). För att dömas för ofredande krävs att man fysiskt antastar någon eller utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Det krävs också att beteendet leder till en personlig fridsstörning. Att upprepade gånger knacka på någons dörr skulle kunna vara att utsätta någon för störande kontakter alternativt att det kan anses vara ett hänsynslöst agerande. För att det ska vara fråga om ett straffbart agerande förutsätts att knackandet har utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad, där den privata bostaden är inräknad. I regeringens förarbeten anges dessutom “hårda knackningar på dörren” som exempel på ett ofredande (SOU 2016:7 sid. 373-374). Det kan därför sägas att det är möjligt att man genom busknackningar gör sig skyldig till brottet ofredande. För ofredande döms man till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § BrB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare