Är det olagligt att bestrida en faktura av illvilja?

Detta är ett nystartat företag bygg, där två personer arbetat sedan 13 juli och gjort timmar. Två fakturor som förfallit nu och företaget som detta företag arbetade åt , vill inte betala, först så säger de från vecka till vecka att de ska få betalt. Sedan att de ska sälja ngt för att betala. Vilket inte händer heller. Då ägaren av det nystartade företag säger till dem att han kommer att gå i konkurs för att han måste betala lön och skatten så hånar ägare till företaget som är skyldig att du kommer att gå i konkurs iallafall och skicka in till Kronofogden så ska han bestrida timmarna . Det nystartade företaget har bevis och vittnen för arbetet och timmarna och beställaren har godkänt timmarna. Detta har resulterat i att ägaren i det nystartade företaget mår dåligt och stressad. Är detta bedrägeri?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är brottsligt att bestrida en faktura med avsikten att motparten ska gå i konkurs. 

Lagstiftningen gällande bedrägeri m.m.

Även om en person kan sägas ta skada av ett visst förfarande, och detta kan anses bedrägligt och/eller svikligt, är det stora problemet i den här situationen att den som bestrider fakturan inte bereder sig själv någon vinning genom förfarandet. Eftersom fakturorna är grundade är inte bestridandet något som kommer innebära att betalningsansvaret uteblir, vilket gör att ansvar för bedrägeri inte bör bli aktuellt. Brottet bedrägeri förutsätter nämligen att bedragaren gör någon form av ekonomisk vinst på sitt bedrägeri. Inte heller de övriga brotten gällande just oredlighet i ekonomiska situationer bör bli aktuellt här eftersom det står personen fritt att bestrida fakturor den fått skickat till sig som den anser vara ogrundade. Att personen gör detta för att sabotera för bolaget är beklagligt och olämpligt, men att grunda ansvar för bedrägeri eller liknande är nog dessvärre uteslutet. Detta just eftersom man inte på ett otillbörligt sätt har berett sig någon vinning på bekostnad av bolaget i fråga. 

Andra möjliga brottsrubriceringar

Eftersom hela syftet med bestridandet, så vitt jag kan avgöra, är att sabotera för bolaget kan man i teorin diskutera ansvar för ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken, vilken ofta anses vara lite av en sista utväg när folk beter sig på ett kränkande sätt. Paragrafen tar sikte på när någon, fysiskt eller genom annat hänsynslöst agerande, beter sig på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Om detta är ett led i en längre ”kampanj” där man försöker trakassera företagets ägare och försöka orsaka personen psykisk påfrestan kan man eventuellt diskutera ofredande, men jag har svårt att se att man skulle nå någon framgång med det. Paragrafen tar snarare sikte på störande kontakter, eller liknande agerande. 

Andra alternativ 

Det lättaste i det här fallet är nog att antingen kräva betalning per omgående. Konkurser är inget som sker över en natt utan förhoppningsvis får man betalt innan detta blir aktuellt. Ett annat alternativ är att överlåta fakturan till ett inkassobolag. Eftersom bestridandet verkar ha med bolagsägaren att göra personligen bör man komma runt problematiken genom att överlåta skulden till någon annan. 

Om du har några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”