Är det olagligt att behålla intima bilder på sitt ex?

Om mitt ex har privata bilder på mig på sin telefon som han själv har knäppt på mig med mitt medgivande DÅ plus bilder som jag skickat till honom, om jag sedan när det tar slut begär att han ska ta bort dom och han gör det men sedan tar tillbaka dom, är det lagligt? Jag har begärt flertal gånger efter att han återställde sin telefon och visade mig att han har dom kvar att han ska ta bort dom, har han skyldighet då att han måste ta bort dom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inte olagligt att behålla intima bilder som tagits med samtycke

Det finns inget generellt förbud mot att behålla en bild på en enskild person som har tagits eller skickats med samtycke.

Det är dock olagligt att sprida intima bilder på annan

Den 1 januari 2018 skärptes reglerna för vilket beteende som är tillåtet på nätet. Då infördes den nya brottsrubriceringen olaga integritetsintrång för att skydda den enskildes integritet i till exempel sociala medier (4 kap 6c § BrB). Bakgrunden var att den tidigare lagstiftningen inte gav tillräckligt skydd åt unga, framförallt unga kvinnor, som utsattes för hat och sexuella trakasserier på nätet. Olaga integritetsintrång förbjuder bland annat efterföljande spridning av nakenbilder.

Bra att känna till är också att en handling oftast går under flera olika lagbestämmelser. Det kan därför vara så att man begår flera brott genom samma handling. Om ditt ex sprider bilderna kan det också komma att klassas som exempelvis ofredande (4 kap. 7 § BrB), och förtal (5 kap. 1 § BrB).

Det är också olagligt att hota om att sprida bilderna

Om ditt ex hotar att bilderna kommer spridas eller visas för annan på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig gör ditt ex sig skyldig till olaga hot enligt 4 kap 5 § BrB.

Ditt ex får inte heller kontakta dig på ett störande och/eller hänsynslöst sätt med syftet med att kränka dig. Så om ditt ex fortsätter påminna dig om att bilderna inte är raderade kan ditt ex göra sig skyldig till ofredande enligt 4 kap 7 § BrB.

Slutligen kan ditt ex göra sig skyldig till olaga förföljelse enligt 4 kap 4b § BrB om hot eller ofredande sker upprepade gånger. Det som krävs är alltså antingen upprepade störande kontakter som är ägnade att kränka dig på ett kännbart sätt, eller upprepade hot om att sprida bilderna eller visa bilderna för andra personer.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det inte olagligt att behålla intima bilder på sitt ex men det är däremot olagligt att sprida intima bilder, hota om att sprida intima bilder och kontakta sitt ex med syftet att kränka honom eller henne.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo