FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/11/2019

Är det olagligt att bära skottsäker väst? Varför/varför inte?

Varför är det olagligt att bära skottsäker väst?

Finns det någon logik bakom det?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns i dagsläget inget förbud mot skottsäker väst

Mig veterligen finns det i dagsläget inget förbud mot att bära skottsäker väst, även om det varit uppe för diskussion under ett par års tid. Jag har även efterforskat i frågan en längre stund, men har inte lyckats hitta att det skulle vara olagligt.

Vissa modeller av västar kan falla in under förordningen om krigsmaterial

Däremot kan vissa modeller omfattas av förordningen om krigsmaterial, vilket framgår av bilaga A till förordningen, men denna reglering tar främst sikte på import, export och tillverkning av sådana produkter, och innehåller därför inte heller några specifika förbud mot kroppsskydd för privatpersoner.

"Sänkt tröskel" för våld är det mest använda argumentet för ett förbud

Efter den ökade gängkriminalitet i landet, med en ökning av antalet skyddsvästar på gatorna som en följd, har det pågått flitiga diskussioner om införandet av ett förbud mot skyddsvästar, men ännu har det inte utmynnat i lagstiftning.

Det som framförts av både poliser och politiker är att skyddsvästen innebär ett slags "sänkt tröskel" för våld i och med att bäraren av skyddsvästen känner sig osårbar, och därför är villig att ta större risker än utan skyddet.

"Begränsad rörelsefrihet" är det mest använda motargumentet

Rätten att röra sig fritt är en viktig rättighet, och många skeptiker till ett förbud brukar framhäva denna rätt som det främsta motargumentet mot ett förbud av bärandet av skyddsväst, medan poliser och politiker anser att minskad gängkriminalitet och färre skjutningar väger över den inskränkning ett sådant förbud skulle innebära.

Några avslutande ord

Om det finns någon logik bakom ett eventuellt förbud eller inte låter jag dig själv avgöra, men jag hoppas att jag fått fram de argument som framförts i diskussionen.

Jag önskar dig en trevlig avslutning på helgen!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo