FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/08/2017

Är det olagligt att bära på ett multiverktyg innehållande en kniv?

Hej,

Är det olagligt att bära på ett multiverktyg, vars en av verktyg är en kniv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer regleras i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, som i dagligt tal brukar kallas för knivlagen.

Huvudregeln i lagen är att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1 § 1 stycket knivlagen). Allmän plats kan vara allt från torg, gator och parker till butiker och nöjeslokaler.

Från huvudregeln finns sedan två undantag (1 § 2 stycket knivlagen). Det första undantaget gäller om föremålet ingår i utrustningen för en viss tjänst eller ett visst uppdrag. Under detta undantag inryms exempelvis en batong som bärs av en utbildad väktare eller polis i tjänsten. Det andra undantaget gäller när innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter.

När anses användandet av kniv befogat enligt det andra nämnda undantaget?
I en relativt ny dom (NJA 2016 s.30) har högsta domstolen förtydligat lagtextens innebörd och upprättat en lista för olika typfall då användandet av kniv ska anses vara befogat.

I en av punkterna står det att innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, ska godtas i de flesta fall. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av sådana knivar av förbudet (punkt 24). En som t.ex. under alkoholpåverkan innehar en kniv på allmän plats får i regel anses löpa större risk för att hamna i situationer där våldshandlingar kan inträffa. Också en mindre slidkniv, t.ex. en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock i regel inte vid exempelvis nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor träffas eller uppehåller sig (punkt 24).

Det är alltså många olika omständigheter som vägs in och påverkar om innehav av kniv är befogat eller inte. Det kan vara anledningen till att kniven innehas, vad det är för kniv och hur den förvaras.

Sammanfattningsvis och med tanke på högsta domstolens uttalande som nämnts ovan, borde du i många fall kunna bära på ett multiverktyg innehållande en kniv utan att bryta mot knivlagen. Jag skulle dock avråda dig från att bära ett sådant verktyg på platser där du mycket sällan behöver använda det. Generellt sett är det en god idé att enbart bära på en kniv när man vet att man ska ha en konkret användning för den.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Melina TrydegårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo