Är det olagligt att automatiskt spela om låtar på Spotify för att tjäna pengar?

FRÅGA
Hej är det olagligt att botta en låt på spotify? Dvs koda en automatiserad program som lyssnar på en låt som jag har skapat och genererar pengar.Det står t.ex på spotifys hemsida att det inte är tillåtet, men är det olagligt/straffbart? Dvs vad blir påföljden förutom att ens konto stängs av?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du nämner att du läst delar av Spotifys användarvillkor utgår jag från att du är medveten om att du i det scenario som du beskrivit ovan gör dig skyldig till kontraktbrott. Dessutom finns det skadeståndsfrågor som gör sig gällande i din beskrivning, men eftersom det inte uttryckligen efterfrågades kommer jag att hålla mig till din huvudfråga. Jag kommer dessutom besvara din fråga i du-form men under antagandet att det är en rent hypotetisk fråga.

Är det olagligt att genom ett automatiserat system påverka den data som läggs till grund för utbetalningar i Spotifys ersättningsprogram?

För att besvara din fråga behöver vi tillämpa brottsbalk (1962: 700) (även kallad brottsbalken), hädanefter förkortad BrB.

I 9 kap 1 § BrB står det att den som genom vilseledande förmår någon att agera eller låta bli att agera på ett sätt som innebär vinning för gärningsmannen (du tjänar pengar) och skada för den vilseledde (Spotify förlorar pengar) döms för bedrägeri till fängelse i högst två år.

I 9 kap. 1 § 2 st BrB stadgas därutöver att man även kan dömas för bedrägeri om man genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen (din förmögenhetsmassa ökar) och skada för någon annan (Spotifys förmögenhetsmassa minskar i motsvarande mån).

När spotify ska bedöma den ersättningen du ska få för den trafik du dragit in så utgår de från antalet strömningar din låt genererat. När du olovligen (genom att gå emot deras förbud mot automatiserade streamingsystem) påverkar resultatet av deras automatiserade informationsbehandling genom att streama låten med hjälp av en bot, finns det en risk att du uppfyller rekvisitet för bedrägeri enligt 9 kap 1 § 2 st BrB.

Slutsats

Det är som framgår ovan möjligt att du i det givna scenariot gör dig skyldig till ett förfarande (bedrägeri) som Spotify skulle kunna utkräva ett straffrättsligt ansvar för. Mitt råd är därför att avstå från sådana metoder.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91430)