Är det olagligt att ändra meddelanden i en chatt och sprida den?

Är det olagligt att ändra om en konversation och sprida den vidare?

Ändrat datum och ändrat svar från motparten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir brottsbalken (1962:700) (BrB) tillämplig på din fråga eftersom du undrar om det är olagligt att ändra i och sprida en konversation.

Innebörden av förtal

Av 5 kap. 1 § BrB framgår det att en person som utpekar någon annan på ett klandervärt sätt, d.v.s. på ett negativt sätt, eller sprider uppgifter i syfte att utsätta personen för missaktning, kan dömas för förtal. Med missaktning menas att man utsätter någon annan för skada. Påföljden är böter, men i grova fall kan även fängelse bli aktuellt enligt 5 kap. 2 § 1 st. Handlingen ska vidare var avsedd att skada en levande människas rykte. För att skada ska kunna ske behöver vidare en utomstående ha tagit del av uppgiften. Utlämnandet av uppgiften ska vanligtvis ha lett till skada men så behöver faktiskt inte vara fallet. Det är tillräckligt att uppgiften normalt sett hade kunnat ge dig dåligt rykte ur andras ögon. Lite mindre allvarliga uppgifter eller vanliga uppgifter räknas inte som att utpeka någon på ett klandervärt sätt, utan istället måste den lämnade uppgiften ha en mer allvarlig karaktär. Slutligen krävs uppsåt, d.v.s. att personen som sprider informationen ska ha haft avsikt att utsätta den andre för missaktning.

Handlingen skulle kunna vara förtal

Att ändra i en konversation och sedan sprida den skulle kunna bli fråga om förtal. Om personen som ändrat i konversationen och sprider detta, gör det i syfte att utsätta den andra personen för missaktning för att exempelvis förstöra dennes rykte, skulle det kunna finnas förtalsgrund. I ditt fall har det betydelse vad meddelandena har ändrats till och till vilken krets som meddelandena spridits till. Om ändringarna medför att personen i fråga kan uppfattas som klandervärd så kan det vara fråga om förtal. Vad som är klandervärt avgörs av den krets som offret tillhör, vilket gör att kretsen som fick den ändrade konversationen, har betydelse. Som tidigare nämnts krävs dock att personen som lämnade uppgiften ville skada den andre, vilket kan ge upphov för bevissvårigheter i fallet du beskriver. För att ge dig en heltäckande bedömning hade jag således behövt mer information om det exempelvis fanns uppsåt att skada den andre samt vilka typ av ändringar i texten som gjorts.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att det skulle kunna vara olagligt att ändra en konversation och sedan sprida den vidare. Brottet som skulle kunna vara begånget är förtal, där flera omständigheter ska tas i beaktande vid en bedömning. För att förtal ska vara för handen krävs att:

1. En person ska ha utpekat någon annan,

2. På ett klandervärt sätt eller har lämnat en uppgift om denne,

3. I syfte att utsätta denne för missaktning

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo