Är det olaga frihetsberövande av barnet att en butikskontrollant håller kvar en person med barn pga ringa stöld?

FRÅGA
Låt säga att en person skulle bli gripen av en butikskontrollant för snatteri och ha sitt barn med sig. Gör butikskontrollanten sig då skyldig till olaga frihetsberövande eftersom denne också tvingas kvarhålla barnet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet olaga frihetsberövande finns i brottsbalken (BrB) 4:2 och lyder som följande.

"Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § [människorov respektive människohandel] för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år."

Brottet olaga frihetsberövande används enligt bestämmelsen endast om inte förutsättningarna för människorov eller människohandel är uppfyllda.

De övriga förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att brottet ska begås i ditt fall är egentligen en enda. Den som spärrar in någon eller berövar någon friheten begår alltså olaga frihetsberövande.

Från detta finns dock undantag, som exempelvis när någon grips. När någon rätteligen grips av exempelvis en polisman kan inte polisen för gripandet dömas till olaga frihetsberövande. Detsamma gäller när civilpersoner använder sin rätt till så kallat envarsgripande (se rättegångsbalken 24 kap 7 § andra stycket) som innebär att alla har en rätt att gripa en person som de tar på bar gärning för ett brott varpå fängelse kan följa. Om en butikskontrollant griper en person för att personen tagits på bar gärning för snatteri begås därmed vanligtvis inte olaga frihetsberövande.

Frågan är då vad som gäller när en butikskontrollant griper en person på bar gärning för snatteri men gärningspersonen i fråga har ett barn med sig som också "tvingas" att kvarstanna.

Olaga frihetsberövande begås inte i ett sådant fall såvida inte barnet också grips eller kvarhålls trots att det inte finns någon anledning till det. Att barnet är av för låg ålder eller dylikt för att själv ta sig från platsen gör inte att butikskontrollanten indirekt kan ha begått olaga frihetsberövande endast för att hen kvarhåller föräldern. Om barnet är gammalt nog eller har förmågan till det kan hen ja ta sig från platsen bäst hen vill. Om det var på något annat sätt skulle gripanden aldrig få ske av personer som har barn med sig. På det viset är det inte.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (805)
2019-08-21 Smygfilmning av pedagog på förskola
2019-08-21 Är kvinnor mer skyddade än män mot fridskränkning?
2019-08-20 Kan jag bli dömd för dataintrång även om jag gjort det för att bevisa en konspiration mot mig?
2019-08-17 Är det olagligt att öppna en annan persons brev?

Alla besvarade frågor (72151)