Är det okej för arbetsgivaren att sänka tjänstgöringsgraden och ändra arbetstidens förläggning?

FRÅGA
Hej Är anställd på 40/v nu säger min chef att hon bara har råd att ha mig 30/v dessutom försämrat mina arbestder... får man göra så?? Det känns som hon vill att jag ska säga upp mig själv..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arbetsrättslig karaktär och regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS) men även till viss del i praxis.

Saklig grund för uppsägning

Om inget annat avtalats gäller anställningen tillsvidare (4 § LAS) och det är det jag i mitt svar kommer utgå från. För att få säga upp en tillsvidareanställd krävs saklig grund (7 § LAS). Arbetsbrist är alltid saklig grund och det är arbetsgivaren som känner sin verksamhet, detta betyder att om arbetsgivaren säger att det är arbetsbrist kommer en domstol i princip acceptera att det råder arbetsbrist utan närmare utredning. Arbetsbrist kan vara alltifrån ekonomiska svårigheter till behov av omorganisering. Allt som inte är personliga skäl är arbetsbrist. I ditt fall verkar det som att arbetsbrist råder, vilket skulle kunna vara en saklig grund för uppsägning. Innan uppsägning får ske är dock arbetsgivaren skyldig att erbjuda arbetstagaren skälig omplacering (7 § andra stycket LAS). Om inte arbetsgivaren gör detta är inte uppsägningen sakligt grundad. I ditt fall har du fått ett omplaceringserbjudande från 40 timmar i veckan till 30 timmar i veckan. Frågan är om detta kan anses vara ett skäligt omplaceringserbjudande. Arbetsdomstolen (AD) har prövat detta i fallet AD 2016 nr 69 där man kom fram till att det är ett skäligt omplaceringserbjudande att låta arbetstagaren gå ner i arbetstid för att undvika uppsägning.

Arbetstidens förläggning

I din fråga beskriver du även att du fått andra arbetstider än du haft förut. Dessvärre är det så att arbetsgivaren är väldigt fri i hur denne förlägger arbetstiderna. I princip är det bara arbetstidslagen (ATL) som sätter ramarna för hur arbetstiden får förläggas, och kortfattat kan man säga att det innebär att man inte får förlägga arbetstiden mellan klockan 00-05 på natten (lite beroende på vilken bransch man är inom).

Provocerad uppsägning

Du upplever det som att din arbetsgivare vidtar dessa åtgärder för att få dig att säga upp sig själv. Detta brukar kallas provocerad uppsägning och en sådan räknas som om arbetsgivaren själv sagt upp arbetstagaren. Det är dock arbetstagaren som måste visa att arbetsgivarens avsikter är att få arbetstagaren att säga upp sig, vilket kan vara väldigt svårt.

Sammanfattning

Det verkar råda arbetsbrist på din arbetsplats, detta är saklig grund för uppsägning. Först måste dock arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren skäligt omplaceringserbjudande. Att erbjuda i princip samma tjänst fast med lägre tjänstgöringsgrad har AD kommit fram till är ett skäligt omplaceringserbjudande. Vad gäller arbetstidens förläggning är det arbetstidslagen som sätter gränserna.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll