Är det okej att chefen lämnar ut uppgifter om ens privatliv?

FRÅGA
Hej.Min chef har uttalat sig angående mitt privatliv till mina brukare som jag tycker är extremt känsligt och kränkande.Jag har fått en dom, och blivit dömd en gång i hela mitt liv, och levde under hot & våld. Då har min chef gått & uttalat sig angående det och inte haft en aning om vad det är som faktiskt har hänt.Är det Ok?!
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det okej?
Med tanke på att jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall kan jag inte säga något med säkerhet, men som du beskriver det skulle det kunna handla om förtal. Brottet förtal reglerar de situationer när en person blir utpekad som brottslig eller klandervärd i sitt beteende eller om någon lämnar ut uppgifter som är tänkta att skada personens anseende i hens omgivning (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Utifrån den information jag har så har din chef lämnat ut uppgifter om dig till dina brukare som du upplever är kränkande och extremt känsligt. Man bedömer brottet förtal utifrån en subjektiv bedömning vilket innebär att det i detta fall är din uppfattning som är avgörande.

Det finns dock en viss ansvarsfrihet när det kommer till brottet förtal som gäller ifall din chef t.ex. varit skyldig att lämna uppgifterna, om det utifrån omständigheterna betraktas som försvarligt och ifall din chef visar att uppgifterna är sanna (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken). Eftersom jag inte riktigt vet i vilket sammanhang din chef berättade om detta eller vad hens skäl var kan jag inte ge dig något exakt svar.

Som utgångspunkt är det självklart inte okej att lämna ut några typer av uppgifter som du inte vill ska komma fram och som dessutom är väldigt kränkande. Det kan dessutom till och med vara så att din chef har begått ett brott, dvs. förtal. Om du vill kan du göra en anmälan till polisen så får de utreda situationen vidare.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1108)
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott
2021-01-16 Är det brottsligt att berätta om en tidigare relation
2021-01-16 Ekonomiskt förtal

Alla besvarade frågor (88252)