FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/01/2022

Är det OK att grannens hund skiter på ens privata mark?

Hej, vad gäller på min privata tomt och åkerplätt, är det ok att grannens hundar skiter på min privata mark?????

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i lagen om tillsyn över hundar och katter.

Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Med avsevärd olägenhet avses olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen.

Ett exempel på något som kan vara en avsevärd olägenhet är att en hundägare inte plockar upp efter sin hund. Det krävs dock att det sker i en större omfattning eller på olämpliga platser. Exempel på en olämplig plats är just på en grannes fastighet. (prop. 2006/07:126 s 29).

Länsstyrelsen har möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga avsevärda olägenheter om någon brister i tillsynen över en hund. (8 § lagen om tillsyn över hundar och katter). I ditt fall kan det tänkas röra sig om att ett föreläggande för din granne att städa efter hunden är aktuellt.

Det kan även röra sig om nedskräpning

Att inte plocka upp efter sin hund kan även utgöra nedskräpning. (29 kap. 7 § miljöbalken). Beroende på omfattningen kan det anses vara mindre allvarligt och då utgöra nedskräpningsförseelse (29 kap. 7a § miljöbalken). Om nedskräpningsförseelse är för handen och det är av ringa sort kommer det inte att medföra något ansvar för din granne (29 kap. 11 § miljöbalken).

Sammanfattningsvis

Det är inte OK att din grannes hund lämnar avföring på din privata mark. Jag kan inte av din fråga utläsa omfattningen eller om avföringen lämnas kvar på din mark och kan därmed inte ge något klart svar på din fråga, men sammanfattningsvis kan det utgöra nedskräpning enligt miljöbalken alternativt att hundägaren blir förelagd att städa efter hunden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Olof FunkeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo