Är det ofredande att svara på ett meddelande när något bett mig sluta kontakta dem?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om jag har begått ofredande genom att skriva till mitt ex på instagram. Hon svarade precis med: Jag vill att du slutar kontakta mig. Om du inte slutar kontakta mig kommer jag polisanmäla dig för ofredande. Dum som jag var så svarade jag på meddelandet. Var inte otrevlig eller nånting men nu börjar jag undra om hon skrev så bara för att kunna polisanmäla mig. Begick jag ett brott när jag svarade?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Definitionen av ofredande

Brottet ofredande definieras som följande:

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. (4 kap 7 § brottsbalken).

Det kan vara värt att notera att även om det tekniskt sett finns en möjlighet att utdöma fängelse för brottet så händer detta i praktiken väldigt sällan, och bör inte vara relevant alls i ditt fall.

Är ditt agerande ofredande?

Utan att ha sett dina meddelanden kan jag tyvärr inte bedöma om du begått ett brott i och med att du skickade dem. Nedan går jag istället över vad som generellt betraktas som ofredande, vilket förhoppningsvis kan underlätta för dig att själv göra bedömningen utifrån vad du skrivit.

Det relevanta i ditt fall är om handlingen kan falla under störande kontakter. Vad som menas med just störande kontakter är inte definierat i lagen, men att kontakten skett över internet hindrar inte något från att vara ofredande, beroende på vad du skrev till personen i fråga. För att något ska utgöra ofredande måste den vara ägnat att kränka den utsattes frid. Om detta är fallet med just ditt meddelande är svårt att bedöma utan att ha sett det, men eftersom du säger att du inte var otrevlig eller dylikt får jag utgå från att en kränkning inte var din intention. För att vara straffbart krävs även att kontakterna utgjort en kännbar fridskränkning för den utsatta personen.

Utifrån förarbetena till paragrafen kan utläsas att kontakter kan anses vara stötande genom att de sker ofta och i stor mängd. De kan också vara straffbart i mindre mängd om kontakterna är nedsättande eller har ett kränkande budskap.

Har ett brott begåtts?

Utifrån informationen du givit låter det inte som att ditt ex skulle nå framgång med en polisanmälan mot dig för ofredande. Detta utgår dock ifrån att dina meddelanden inte är i överdrivet stor mängd eller har ett kränkande innehåll på något sätt. Det utgår också ifrån att du inte menat att vara kränkande när du skrev meddelandena.

Vad som än händer är det bästa du kan göra nu att inte kontakta henne ytterligare, oavsett om hon redan polisanmält dig eller ej. Min bästa chansning är att polisen inte kommer att se på detta allvarligt nog för att du ska anses skyldig för ofredande, men det beror återigen helt på meddelandenas innehåll.

Hoppas att svaret kunnat agera som lite vägledning i frågan!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1064)
2020-11-28 Utsatt för trakasserier
2020-11-28 Elev som försökt tvinga lärare att ändra betyg genom hot om att sprida felaktiga uppgifter
2020-11-28 Ofredande och Förolämpning
2020-11-28 Olaga hot att hålla i en sten?

Alla besvarade frågor (86576)