Är det normalt att polisen omhändertar körkort pga för kort avstånd till framförvarande bil?

2019-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA
Är det normalt att körkortet dras in vid förseelsen att inte hålla tillräckligt avstånd till framförvarande och därmed krockat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen kan omhänderta ditt körkort på plats om det är sannolikt att transportstyrelsen kommer att återkalla ditt körkort, se 5 kap 7 § körkortslagen (här). Transportstyrelsen ska bland annat återkalla körkortet om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, se 5 kap 3 § punkt 4 (här).

I trafikförordningen (1998:1276) står det i 3 kap 2 § (här) att avstånd till framförvarande fordon ska anpassas så att det inte finns risk för påkörning om de saktar ned eller stannar. Den här regeln anses enligt rättspraxis vara en väsentlig regel från trafiksäkerhetssynpunkt. Polisen har alltså rätt att omhänderta ditt körkort på plats om du krockat för att inte hållit tillräckligt avstånd till fordonet framför. Jag kan dessvärre inte svara på hur konsekvent polisen är med omhändertagande av körkort i sådana här situationer, men i och med att polisen har rätt att göra det får jag anta att det i vart fall är normalt.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (714)
2020-05-21 Vad händer om jag inte kan identifiera mig för polisen?
2020-05-21 När kan körkort återkallas?
2020-05-17 Kan man överklaga återkallelse av körkort på grund av medicinska skäl?
2020-05-17 Unde vilka grunder kan ansökan om körkortstillstånd avslås?

Alla besvarade frågor (80235)