FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/10/2018

Är det nedskräpning att slänga fimpar på marken?

Vad räknas som nedskräpning enligt lagen?

Exempelvis när jag röker och skall fimpa brukar jag riva av pappret och tobaken och slänga på marken av skäl för brandsäkerhet, för att sedan slänga filtret i en papperskorg.

Jag tänker att det är sån liten mängd som hamnar på marken plus att det är biologiskt/nedbrytningsbart...

Är det rätt att göra så? Vad krävs för att något skall räknas som nedskräpning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Frågan om nedskräpning tas upp i regler som du kan hitta i miljöbalken (MB).

Att slänga skräp, oavsett hur lite, på marken är en form av nedskräpning:

I lagens mening så skräpar man ner så fort man med mening slänger någonting på marken. Detta gäller om man är utomhus eller på en allmän plats, se MB 29 kap. 7 §.

Det du beskriver är nedskräpning, men det man kan läsa sig till i rättskällor är att det inte är straffbart att slänga en cigarettfimp – man får alltså inte böter eller fängelse om man slänger en fimp!

Av miljömässiga själ så ska man inte slänga någon del av cigaretten på marken:

Cigaretter bryts inte ner naturligt som till exempel ett äpple . Efter ett antal år så kan väder och vind sakta bryta ner dem, men detta på miljöns bekostnad. Cigaretter innehåller flera farliga kemikalier och plast-partiklar. Det är alltså inte bara filtret som skadar miljön.

Det är väldigt bra att tänka på brandrisken (speciellt under sommaren som just varit), men fimpa alltid i speciellt utsatta askkoppar för att bespara miljön!

Sammanfattning och min åsikt:

Allt skräp som man slänger utomhus eller i allmänna områden räknas som nedskräpning, men all typ av nedskräpning är inte lika allvarlig (enligt lagstiftarna). När man slänger saker som enstaka godispapper och fimpar så skräpar man ner, men lagstiftaren tycker inte att man ska straffas för det. Att man inte ska straffas för det står egentligen inte i lagen, utan i propositionen till lagen.

Jag tycker att det är väldigt bra att du ställde frågan. Du verkar väldigt mån om att göra det som är bäst och inte bara nöja dig med vad man godtar rättsligt.

Att slänga en fimp på marken är skadligt för miljön. Eftersom vi delar på jorden och naturen så är det viktigt att alla tar sitt ansvar, så börja gärna fimpa i speciellt utsatta askkoppar. Detta underlättar för miljön och för dig som skattebetalare för att mindre resurser går åt för att städa upp sedan!

Jag hoppas att detta kanske har gett ett nytt perspektiv och att du kan föra detta vidare så att fler använder askkoppar istället för naturen när de fimpar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo