Är det någon juridisk skillnad på att kalla någon för exempelvis "din skit" eller "jag upplever dig som en skit"?

Hej,

Jag undrar om det är någon juridisk skillnad mellan att säga t.ex. "Din skit" eller "Jag upplever dig som en skit".

Alltså förolämpande uttryck.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör brottet förolämpning kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).

En första bedömningsfråga är om det är tal om ett nedsättande uttalande

I det här fallet när personen blir kallad för "skit" är en första bedömningsfråga om det är tal om ett "nedsättande uttalande" (5 kap. 3 § första stycket BrB).

Tekniskt sätt anser jag i detta första led det inte vara någon skillnad på dina två exempel, då de båda uttalandena är nedsättande. Jag kan åtminstone inte komma på en situation där uttalandena "din skit" eller "jag upplever dig som en skit" skulle vara upplyftande.

En andra bedömningsfråga är om det är tal om att kränka personen

En andra och i det här fallet en mer intressant bedömningsfråga är därför vad syftet med uttalandena varit och om båda eller något av uttalandena kan vara "ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet" (5 kap. 3 § första stycket BrB).

Om det bedöms kränkande eller inte beror givetvis på i vilket syfte det sagts. Ditt första exempeluttalande "din skit" kanske kan uttalas efter att den andra personen utfört ett spratt på dig, men då är det kanske inte ägnat att vara kränkande, men däremot kan det väl vara kränkande om syftet varit att förklara för den andra personen att han eller hon är en bokstavlig "skit", vilket det andra exempeluttalandet ger starkare uttryck för.

Bedömningen får göras från fall till fall, men båda är förmodligen förolämpande

Det beror således på kontext, det vill säga situation, tonläge, syfte och så vidare. Om syftet varit att kränka eller nedvärdera den andra personen spelar det däremot mindre roll hur mycket du försöker linda in det, då det ändå är menat som en förolämpning.

Sammantaget är min bedömning att det inte är någon juridisk skillnad på de båda uttalandena, så länge som syftet varit att kränka den andra personen. Dessutom borde de båda uttalandena alltid anses ge uttryck för en personlig åsikt, då ingen människa med största sannolikhet anses vara en "skit" av samtliga människor på jorden. Avslutningsvis vill jag bara påpeka att en bedömning får göras från fall till fall, och att mer vaga uttalanden givetvis är förenade med större bevissvårigheter än mer specifika uttalanden, även om de i grund och botten må vara lika brottsliga.

Mina råd

Du bör aldrig uttala dig nedsättande om andra människor, oavsett hur specifik eller vag du är i dina uttalanden, och om du själv blir utsatt för nedsättande uttalanden, så bör du ta upp detta med personen direkt och eventuellt ta ärendet vidare till polisen.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin avslutning på helgen!

Med vänliga hälsningar,

Mattias TörnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”